Srbija: EBRD daje kredit od 72,25 miliona evra za opremanje deponije smeća u Beogradu

, Vesti

Evropska banka za obnovu i razvoj saopštila je danas da će dati kredit od 72,25 miliona evra za izgradnju deponija i postrojenje za proizvodnju energije iz otpada u Vinči.

„Otpad koji se gomilao više od 40 godina na beogradskoj deponiji u Vinči biće očišćen a na istom mestu biće izgrađeni novi objekti za upravljanje čvrstim otpadom zahvaljujući zajedničkom ulaganju međunarodnih kreditora“, navodi se u saopštenju.

Kredit EBRD-a deo je šireg finansijskog paketa u koji su uključeni i Medjunarodna finansijska korporacija (IFC) i Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB) sa zajmovima do 72,25 miliona evra, odnosno po 35 miliona evra.

Ukupnu investiciju realizovaće Beo Čista Energija preduzeće za posebne namene koje su osnovale globalno komunalno preduzeće SUEZ, japanski konglomerat Itochu i Marguerite Fund, panevropski vlasnički fond koji investira u obnovljive izvore energije, energetiku i transport.

Te tri kompanije su 2017. godine sklopile 25-godišnje javno-privatno partnerstvo sa Gradom Beogradom za izgradnju deponije i postrojenja u Vinći, prvu veliku investiciju u JPP za zaštitu životne sredine u regionu Zapadnog Balkana.

Investicija obuhvata izgradnju postrojenja za proizvodnju energije iz otpada, postrojenja za gradjevinski otpad (CDV), sanaciju, zatvaranje i rehabilitaciju postojeće deponije i izgradnju nove deponije u skladu sa pravilima Evropske unije.

Postrojenje će imati kapacitet da obradjuje oko 340.000 tona kućnog otpada, i oko 210.000 tona godišnje građevinskog i otpada.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji koji je investirao više od pet milijardi evra u 250 projekata.

 

Izvor: danas.rs

error: Content is protected !!