Srbija: Englesko-kineski konzorcijum potpisao ugovor o gradnji nove elektrane, vrednost investicije 230 miliona evra

, Investitori

Konzorcijum Scarborough Group International i China National Electric Engineering CNEEC objavio je da je potpisan ugovor o inženjeringu, nabavci i izgradnji nove 240 MW kombinovane termoelektrane na gas u Loznici.

U skladu sa sporazumom, CNEEC će preuzeti izgradnju celokupnog projekta.
Nakon dobijanja potrebnih odobrenja, izgradnja kogeneracionog postrojenja kapaciteta 120 MW u okviru faze I, počeće najranije krajem 2016.

Puštanje u rad očekuje se 2018. Završetak faze II i preostalih 120 MW, očekuje se godinu dana kasnije.
Konzorcijum je obezbedio podršku kineske državne banke za finansiranje projekta; Sinosure, koja može da obezbedi izvozne kredite, takođe je izrazila interesovanje za projekat.
Scarborough je kupio projekat pre nekoliko godina u okviru vladinog programa privatizacije.
Projekat će obezbediti značajne benefite za Srbiju.

Podršku lokalnoj ekonomiji i nova radna mesta, dalje jačanje strateških veza Srbije i Kine, unapređenje energetske sigurnosti, približavanje zahtevima evropskih direktiva u okviru Trećeg paketa.

Za investiciju nisu potrebne državne garancije, u pitanju je privatno ulaganje konzorcijuma Scarborough – CNEEC sa Kineskom razvojnom bankom.