Srbija: Fleš-smelting tehnologija nove borske topionice na proveri

, Investitori

Dokazivanje radnih parametara nove fleš-peći sprovešće akreditovana laboratorija borskog Instituta za rudarstvo i metalurgiju, a testiranjem treba da se dokaže iskorišćenje do blister bakra 98,5 procenata u odnosu na ukupan bakar u koncentratu i vezivanje 98 odsto sumpora u odnosu na ukupan sumpor u koncentratu koji se šaržira.

Zbog smanjenja troškova i većeg iskorišćenja bakra i sumpor-dioksida, fleš-smelting tehnologija zahteva visok kapacitet, stoga nova topionica u dokaznom periodu treba da pokaže da može da pretapa 53 tone suvog koncentrata na sat ili 1.245 tona dnevno, kao i da proizvodi 240 tona anodnog bakra na dan, pri čemu emisija i imisija štetnih materija u vazduhu, vodi i zemljištu treba da bude ispod zakonom propisanih vrednosti. Sve projektovane parametre, od emisije sumpor-dioksida u atmosferu, do temperature, pritiska i tehnološkog iskorišćenja metala, zajedničkim snagama dokazivaće predstavnici RTB Bor, finskog “Outoteka” i kanadskog “SNC Lavalina”, navode u Službi za odnose sa javnošću RTB Bor.

izvor: danas.rs

error: Content is protected !!