Srbija: Karakteristike EPS vetroparka u Kostolcu

, Investitori

Obnovljivi vidovi proizvodnje električne energije u poslednjim godinama u Elektroprivredi Srbije dobijaju sve veći značaj. U radu „Potrebna geološka istraživanja za izgradnju vetroparka u nehomogenoj radnoj sredini“, čiji su autori mr Marko Babović i dipl. inženjer Milko Zubac, ističe se, da pored postojećih vidova iskorišćenja energije vodnog potencijala Republike Srbije, i iskorišćenje energije vetra zauzima sve značajnije mesto u planskim dokumentima Elektroprivrede Srbije. Sva planska dokumenta usaglašena su sa Strategijom razvoja energetike Republike Srbije za period do 2025. godine.
Elektroprivreda Srbije u svojim strateškim planovima teži da svoj energetski bilans usaglasi sa preporukama Evropske unije, da do 2018. godine obezbedi učešće obnovljivih vidova energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije od 27 odsto.
U tom pravcu je i projektovana izgradnja vetroparka snage 50-60 MW u Kostolačkom ugljonosnom basenu. To je područje istočne Srbije, podunavske regije, a sam Kostolački basen zauzima prostor opština Požarevac i Kostolac. Lokalitet izgradnje vetroparka su spoljašnja i unutrašnja odlagališta, jalovinskih masa, koja su formirana pri otvaranju i radu površinskih kopova uglja, sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka.
Odlagališta su izgradjena od šljunkovitih, glinovitih, peskovitih i prašinastih sedimenata koja su u tehnološkom procesu eksploatacije uglja nepravilno odlagana. Danas su to novonastali morfološki oblici debljine od 40-60 metara, koji po svojim mehaničkim karakteristikama predstavljaju delimično konsolidovane – kvazihomogene, koherentne do nekoherentne mase.
Fundiranje stubova vetroparka, visine i do 120 metara u ovakvoj radnoj sredini predstavlja inženjerski izazov od faze izrade projekta geoloških istraživanja, statičkih analiza do završne faze stubova vetroparka i njihove eksploatacije.
Kostolački basen je pogodan za razvoj vetroelektrana iz više razloga. Lokaliteti u okviru basena poseduju solidan vetropotencijal sa dominantnim jugoistočnim pravcem duvanja vetra. Putna mreža zadovoljava mogućnosti za isporuku opreme vetrogeneratora. Postojeća elektroenergetska mreža daje dovoljno mogućnosti za priključenje vetroparka. Najveći deo basena je industrijalizovan, pa su realne mogućnosti dogradnje novih energetskih pogona koji neće negativno uticati na očuvanje životne sredine i na kraju, postoji pozitivna struktura imovinsko – vlasničkih odnosa u korist države.

izvor: serbia-energy.eu

error: Content is protected !!