Srbija: Metodologija izrade i model upravljanja projektom dugoročnog programa eksploatacije uglja i ugljonosnim basenima EPS

, Vesti

Izrada Dugoročnog programa eksploatacije uglja u ugljenim basenima EPS-a proističe iz potrebe da se razvoj površinske eksploatacije uglja u kolubarskom i kostolačkom basenu dugoročno, strateški planira u funkciji održavanja kontinuiteta proizvodnje i zadovoljenja energetskih potreba države uz istovremeno održiv razvoj rudarstva.

To bi suštinski odredilo rad na navedenu temu grupe autora u sastavu prof. dr Vladimir Pavlović, dipl.ing.rud iz Centra za površinsku eksploataciju Beograd, Branko Jeftić, dipl.ing.rud., Željko Mićović, dipl.ing.rud. i Gordana Tomašević, dipl.ing.rud., svi iz Elektroprivrede Srbije. Prema Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima precizira se zapravo obaveza da se za eksploataciju resursa koji su od značaja za Republiku Srbiju izrađuje Dugoročni program eksploatacije za period od najmanje deset godina.
Autori ističu da je Dugoročni program po obimu i sadržaju strateški dokument i cilj njegove izrade baziran je na potrebi smanjenja protivrečnosti, odnosno preispitivanju postojećih i iznalaženju novih obrazaca upravljanja razvojem površinskih kopova da bi se optimalno valorizovali ukupni potencijali rudarskih basena, kako sa aspekta uglja, tako i ostalih pratećih mineralnih sirovina.
Polazna osnova za izradu Dugoročnog plana su rezultati analize postojećeg stanja u ugljenim basenima EPS-a, a treba da obuhvati sve bitne elemente koji utiču na strategiju daljeg razvoja ovih basena, a pre svega geološke, hidrogeološke i geotehničke podatke, stanje osnovne opreme, eksproprijaciju, potrebu izmeštanja infrastrukturnih objekata, uticaja na životnu sredinu, status pojedinih pogona u basenima (na primer Prerade u kolubarskom basenu). Ključna komponenta ovog strateškog plana svakako su resursi uglja kao neobnovljivog resursa.
Za uspešnu realizaciju ovog projekta, ističu stručnjaci, definisana je metodologija koja sadrži niz aktivnosti smeštenih u tri kontinualna procesna segmenta – procena situacije, zatim formulisanje strateških pravaca razvoja i na kraju implementacija dugoročnog programa, kao strategije razvoja eksploatacije u ugljenim basenima EPS-a.
Kao polazni element za definisanje dinamike je rok za završetak projekta, a dinamika pojedinih delova projekta definisana je na bazi obima svakog dela pojedinačno. U planiranoj dinamici realizacije projekta od 365 kalendarskih dana, predviđena je i rezerva vremena od 28 kalendarskih dana. Rezerva vremena u iznosu od 7.7% u značajnoj meri uvećava stepen pouzdanosti predložene dinamike.
Kolubarski i Kostolački baseni uglja danas predstavljaju najvažniji resursni potencijal rada Elektroprivrede Srbije i nesumnjivo će ugalj iz ovih basena u dužem vremenskom periodu u ovom veku biti primarna sirovina za proizvodnju električne energije u Srbiji.