Srbija: Modernizacija Rafinerije – uspešan projekat zaštite životne sredine

, Vesti

Druga faza je u toku i pre svega se odnosi na izgradnju „Duboke prerade“, projekta vrednog 300 miliona evra. Izgradnja novog postrojenja za NIS će značiti proizvodnju veće količine najvrednijih naftnih derivate, pre svega dizela, što će uticati i na povećanje prihoda kompanije u oblasti prerade.

U Evropi je od 2009. godine, prema podacima Plattsa, zatvoreno više od 15 rafinerija od ukupno 100 koliko ih je poslovalo na našem kontinentu. Ovakvom scenariju doprineo je čitav niz razloga od kojih su najvažniji oštra konkurencija na tržištu, zahtevi za diversifikacijom proizvoda, kao i zakonska regulativa o smanjenju štetnih emisija koja je posebno oštra u zemljama EU. Pored toga, u Evropi je izražena tendencija prelaska na alternativna goriva, odnosno hibridna ili električna vozila kada je u pitanju automobilska industrija.

Kada je reč o regionu, konkurencija je takođe veoma oštra. Poslednjih godinu dana ovaj segment poslovanja naftne industrije obeležile su najave o mogućem zatvaranju Rafinerije nafte u Sisku, dok je Rafinerija nafte u Brodu, nakon požara u oktobru, početkom 2019. ušla u remont bez preciznih termina o nastavku proizvodnje. Ukratko, sve upućuje na zaključak da će na tržištu opstati samo one rafinerije koje su spremne da neprestano modernizuju svoja postrojenja, šire asortiman proizvoda i povećavaju efikasnost.

U domaćem naftnom sektoru, Naftna industrija Srbije je na ove izazove odgovorila drugom fazom modernizacije Rafinerije u Pančevu. Prva faza modernizacije ove fabrike trajala je do 2012. godine i u nju je uloženo više od 500 miliona evra. Kulminacija ove faze bila je početak rada kompleksa za blagi hidrokreking i hidroobradu (MHC/DHT) čime je u Srbiji omogućena proizvodnja goriva evropskog standarda kvaliteta. O razmerama ovog projekta govori i podatak da je na gradilištu MHC/DHT bilo angažovano više od 10.000 radnika koji su zabeležili preko pet miliona radnih sati. Na novi kompleks ugrađeno je više od 4 kilometra novih cevovoda.

Druga faza modernizacije Rafinerije u Pančevu, koja je u toku, pre svega se odnosi na izgradnju „Duboke prerade“, projekta vrednog 300 miliona evra. Izgradnja novog postrojenja za NIS će značiti proizvodnju veće količine najvrednijih naftnih derivata (pre svega dizela), što će uticati i na povećanje prihoda kompanije u oblasti prerade. Takođe, realizacija projekta „Duboka prerada“ će značiti i početak domaće proizvodnje koksa koji se sada uvozi u Srbiju. Količine koksa koje se planiraju za proizvodnju u Pančevu treba da zadovolje potrebe domaćeg tržišta, ali i da omoguće plasman ovog proizvoda van granica Srbije. Time bi NIS, jedan od najvećih izvoznika u Srbiji, nastavio da osvaja regionalna tržišta koja su primarni cilj kompanije kada je reč o izvoznom programu.

Dalja modernizacija Rafinerije u Pančevu donosi i značajne efekte po pitanju zaštite životne sredine. Početkom rada novog postrojenja stiču se uslovi za prestanak proizvodnje mazuta sa visokim sadržajem sumpora što je jedna od obaveza Srbije u ovoj oblasti. Takođe, dodatno bi bila smanjena emisija praškastih materija, dok bi bila povećana energetska efikasnost rafinerije. Time se ujedno nastavlja realizacija projekata zaštite životne sredine u domaćoj rafineriji u šta je poslednjih godina uloženo više od 70 miliona evra. Realizacija ovih inicijativa omogućila je da Rafinerija postane prvo energetsko postrojenje u Srbiji koje je dobilo IPPC dozvolu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine. Ovim dokumentom se potvrđuje da je proizvodni proces u Rafineriji u potpunosti usklađen sa najvišim domaćim i evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine.

„U 2018. godini, kada smo obeležili 50 godina od početka proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo, preradili smo 3,8 miliona tona nafte što je najbolji rezultat u poslednjih 10 godina. Sada nastavljamo sa ubrzanom modernizacijom naših prerađivačkih kapaciteta, započetom dolaskom „Gasprom njefta“ za većinskog akcionara NIS-a 2009. godine. Realizacijom novih projekata dubina prerade nafte u Pančevu biće povećana na 99,2 odsto što je u rangu najboljih svetskih rafinerija. Naš cilj je da nastavimo sa daljim razvojem rafinerije, sa unapređenjem energetske efikasnosti i novim projektima zaštite životne sredine jer su to preduslovi opstanka na veoma kompleksnom tržištu“, rekao je Vladimir Gagić, direktor Bloka Prerada NIS-a.

Izvor: nis.eu

error: Content is protected !!