Srbija: Moguća dinamika povlačenja kapaciteta EPS-a

, Vesti

Iako još nije poznato kojim će se tempom gasiti zastareli termoblokovi u okviru EPS-a, ovaj proces bi trebao biti okončan do 1. januara 2024. godine, što je obaveza koju je Srbija preuzela u okviru Energetske zajednice. U pitanju su blokovi kapaciteta do 300 MW, na kojim ne postoji ekonomska računica za primenu skupih mera za ograničenje emisija sumpora i usklađivanje sa evropskim propisima.

Strategija energetike, koja još uvek čeka na usvajanje, predviđa sukcesivno povlačenje, u periodu od 2018. do 2024. godine, termoenergetskih kapaciteta snage ispod 300 MW – TENT A1 i A2, TE Morava, TE Kolubara i Panonske elektrane, prosečne starosti je iznad 45 godina. To znači da bi se iz proizvodnje trebalo povući ukupno 1.200 MW, čiji je stepen iskorišćenosti pao ispod 30 odsto. Za ove blokove potrebno je obezediti zamenske kapacitete.

Pored toga, rad postrojenja koja nemaju sistem za odsumporavanje dimnih gasova, u istom periodu trebao bi biti ograničen na 20.000 sati rada.

Najstariji i najneekonomičniji termo blokovi u okviru EPS-a, predviđeni za povlačenje su TE Kolubara A1 – A4, nominalne snage 161 MW, a realno raspoložive oko 120 MW. Starost ovih blokova je od 50 do 55 godina i oni rade sa potrošnjom od preko 1.600 kJ/KWh, što izaziva nepovoljne finansijske i ekološke posledice.

Gašenje ovih blokova prvobitno je u okviru EPS-a bilo planirano do 2014. godine. Kada je postalo jasno da se to neće dogoditi u predviđenom periodu, u skladu sa obavezama preuzetim u okviru Energetske zajednice, rok je pomeren na 2018. godinu.

Međutim, na Ministarskom savetu EnZ održanom u Beogradu 2013. usvojena je odluka da se gašenje zastarelih termokapaciteta u skladu sa Direktivom o velikim ložištima, odloži do kraja 2023. Da nije usvojena ova odluka, 2018. trebali bi biti ugašeni svi blokovi snage manje od 300 MW na kojima nisu bile predviđene aktivnosti na smanjenju štetnih emisija.

Moguća dinamika povlačenja kapaciteta EPS-a pokazuje da bi se u periodu do 2024. van pogona mogli staviti najmanji i najstariji objekti TE Kolubara A1-A4 (2018/19.) ; zatim TE Kolubara A5 (2020.); TENT A1 i A2 (2021/22.); TE Morava i TE Kostolac A1 (2021). Osim TENT A1, ovi blokovi su snage ispod 300 MW. Gašenje bloka TENT A2 planirano je za 2022. a bloka Kostolac B 2024.

Izvor; www.seec.rs

error: Content is protected !!