Srbija: Napredak Reservoir Capital-a u dobijanju građevinske dozvole za Brodarevo

, Investitori

 

Kompanija Reservoir Capital ostvarila je napredak kada je u pitanju izdavanje građevinske dozvole za izgradnju hidroenergetskog projekta Brodarevo, na reci Lim. Kompanija je poslednjih nekoliko meseci angažovana u ažuriranju dokumentacije za HE Brodarevo, u skladu sa promenama u zakonima usvojenih ranije ove godine. U poslednjih nekoliko nedelja kompanija je dobila pozitivne stavove u vezi sa dobijanjem građevinskih dozvola, od nekoliko ključnih državnih institucijama, a uključujučena su sledeća bitna dokumenta

Pozitivno mišljenje o projektu za izgradnju faze 1 za HE Brodarevo 2, od državne komisije za reviziju ( koja se sastoji od 10 stručnjaka sa odgovarajućim iskustvom u građevinarst

Pozitivan tehnički pregled od Građevinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, koji poseduje državnu dozvolu za vršenje revizije tehničke dokumentacije u oblasti građevinarstvu

Odluka Zavoda za zaštitu prirode Srbije, omogućava izgradnju dva tunela na putevima i izmeštanje magistralnog puta M-21

Miljana Vidović, predsednik i izvršni direktor kompanije prokomentarisala je da su zadovoljni napretkom i zahvalni na podršci srpske države. „Nadamo se što skorijem dobijanju dozvole kako bi izgradnja projekta mogla da počne“, istakla je Vidović.

Reservoir, kanadska kompanija koja se bavi izgradnjom postrojenja koja koriste OIE, trenutno radi na realizaciji 59,1 MW, hidroelektrane Brodarevo na Limu i geotermalnog projekta Vranjska banja, oba u Južnoj Srbiji.

error: Content is protected !!