Srbija: Novi koncept održivosti deponije pepela i šljake

, Vesti

Deponija pepela i šljake Srednje kostolačko ostrvo nalazi se četiri kilometra od TE „Kostolac B“ i na kilometar i po od TE „Kostolac A“. Deponija je formirana 1977. godine. Podeljena u tri kasete, sa kosinama obuhvata 300 hektara kvadratnih. Oivičena je rekama Dunav i Mlava i „Kipom Dunavac“.
Od 2010. godine započeto je odlaganje pepela u novi otkopni prostor na kopu „Ćirikovac“. Dinamika zatvaranja deponije „Srednje kostolačko ostrvo“ isključivo zavisi od omogućavanja nesmetanog kontinuiranog transporta pepela i šljake na novu, pomenutu lokaciju.
Proces zatvaranja neke deponije nije ni malo jednostavan i zahteva maksimalno angažovanje ljudi, tehnike, znanja i novčanih sredstava.
Konceptom remedijacije, a prema Urbanističkom planu generalne regulacije nakon zatvaranja deponije predloženi su brojni sadržaji sportskog i kulturnog sadržaja. Međutim, mišljenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije je da je površina najpogodnija za uspostavljanje solarne elektrane uz poštovanje zakonskih ograničenja o primeni odgovarajuće tehnologije.
Studijom remedijacije deponije pepela i šljake „Srednje kostolaćko ostrvo“ Rudarskog instituta u Zemunu utvrđena je realna mogućnost izgradnje solarne elektrane instalisane snage 96 MWh.
Imajući u vidu da se treći strateški cilj EU o usklađivanju 30 procenata zakona o zaštiti životne sredine odnosi i na Srbiju, jasno je da se značajna sredstva moraju uložiti u nove tehnologije kako bi se postigao zadati cilj.
Primenom i usaglašavanjem novih koncepata rešilo bi se pitanje zagađenja životne sredine, a benefit bi osetili kako stanovništvo opštine Kostolac, tako i „Elektroprivreda Srbije“ i Republika Srbija.

error: Content is protected !!