Srbija; Od posećenih 250 lokacija napuštenog rudarskog otpada 41 izabrana za istraživanje

, Vesti

Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike u saradnji s Delegacijom Evropske unije u Srbiji obišli su i uradili analizu 250 lokacija napuštenog rudarskog otpada (deponija) u Srbiji i od dobijenih rezultata formiraće digitalnu bazu podataka.

U okviru naredne faze projekta “Katastar rudarskog otpada Srbije” 41 lokacija rudarskog otpada detaljno biće analizirana i istražena, saopštio je danas konzorcijuma nemačkih kompanija Plejades i DMT koje sprovode projekat “Katastar rudarskog otpada Srbije” u saradnji sa Institutom za rudarstvo i metalurgiju Bor.

Te lokacije su odabrane s obzirom na njihov mogući uticaj na životnu sredinu i bezbednost i zdravlje ljudi. Količina otpada na tim lokacijama čini 90 odsto ukupne količine rudarskog otpada koji se nalazi na svim posećenim lokacijama.

“Rudarski sektor beleži sve značajnije rezultate u Srbiji. U ovom trenutku 25 kompanija radi geološka istraživanja i rudarstvo bi moglo da učestvuje sa čak pet odsto u bruto domaćem proizvodu zemlje. Ipak, održivo i odgovorno upravljanje sektorom rudarstva podrazumeva i istraživanje i procenu rizika po životnu sredinu rudarskog otpada na napuštenim lokacijama”, navodi se u saopštenju.

Cilj trogodišnjeg projekta je usaglašavanje sa zakonskom regulativom EU i razvoj i unapredjenje sistema upravljanja rudarskim otpadom u Srbiji.

Projekat je vredan 2,1 miliona evra, a 90 odsto finansira Evropska unija dok preostalih 10 odsto obezbedjuje Vlada Srbije.

Izvor: beta.rs

error: Content is protected !!