Srbija; Počela rekultivacija kopovskih i flotacijskih jalovišta u Boru

, Vesti

Na visokim planirima pored starog borskog kopa u toku je pošumljavanje. Radnici Rudarsko topioničarskog basena Bor do sada su posadili preko 5.000 bagremovih sadnica iz prve tranše od 25.000 komada, a do kraja jeseni, ukoliko to dozvoli vreme i bude radne snage, biće zasađeno i do 50.000 komada.

Prema rečima rukovodioca Sektora za ekologiju u Rudnicima bakra Bor Dragana Đorđevića, ovi su poslovi deo velikog i složenog projekta pod nazivom „Rešavanje istorijskog nasleđa narušene životne sredine rudarskim aktivnostima RTB-a u Boru i Majdanpeku“ i RTB Bor je samo jedan od učesnika koji je počeo da ispunjava svoj deo obaveza. Kako je reč o projektu sa velikim troškovima koje Basen ne može sam da podnese, planirano je i uključenje države, lokalne samouprave, pa i novog strateškog partnera, navodi Đorđević.

-Stogodišnje rudarenje je ostavilo traga ne samo u estetskom, nego i u ekološkom pogledu Stvaranje rudarskog otpada je uslovilo poremećaje prirodnih parametara vazduha, vode i zemljišta. Mikroklima predela je promenjena, a sa njom i prirodno okruženje. Naš zadatak je da uspostavimo održivi razvoj i zaštitu životne sredine, a to znači da tokom eksploatacije prirodnih resursa zadovoljimo potrebe ovog naraštaja i ostavimo isto takvu mogućnost budućim generacijama, prevashodno čuvajući životnu sredinu. To je ne samo zakonska nego i moralna obaveza prioritetnog karaktera. – objašnjava Đorđević ističući da je „rekultivacija zemljišta je dug proces vraćanja prirodnog okruženja u prvobitno stanje, gde se višegodišnjim kompleksnim radnjama mora prići savesno i multidisciplinarno“.

Površine koje bi ponovo trebalo privesti kulturi, a reč je o kopovskim i flotacijskim jalovištima, prostiru se na preko 700 hektara, navode nadležni u RTB Bor, dodajući da pošumljavanje za sada teče samo u režiji RTB Bor, a očekuje se i učešće lokalne samouprave kako bi se formirala veća grupa za sadnju dok su povoljni vremenski uslovi. Sadi se klasičan bagrem, ali se vodilo računa o poreklu i kvalitetu sadnica koje su pre dve nedelje dopremljene iz Kruševca.

Izvor: danas.rs

error: Content is protected !!