Srbija; Prekogranični monitoring površinskih voda – akcident na reci Savi

, Vesti

Vodoprivredni bilans na teritoriji Srbije karakteriše nepovoljnost internog u odnosu na eksterni dotok u takvom disbalansu da tranzitne vode čine 92 odsto svih površinskih voda koje protiču našom zemljom.

Ova karakteristika vodnog režima usložnjava očuvanje kvalitativnog statusa velikih reka koje dotiču sa susednih teritorija.

Prošle nedelje bili smo svedoci medijskih saopštenja koja su alarmirala javnost.

U pitanju je bio hemijski akcident u Rafineriji nafte Brod na obali Save, na teritoriji BiH (Republika Srpska) uzvodno od državne granice sa Srbijom, koji je prema saopštenju medija prouzrokovao zagađivanje reke.

Pravovremenost i istinitost informisanja nadležnih organa i organizacija u ovakvim situacijama je presudna.

Agencija za zaštitu životne sredine je u okviru redovnog monitoringa sa dnevnih izveštajnih stanica Novi Sad (Dunav), Jamena i Šabac (Sava) i Ljubičevski most (Velika Morava) objavljivala podatke o kvalitetu ovih reka na sajtu u posebnom biltenu „Dnevne izveštajne stanice“.

Sva ispitivanja pokazuju da je kvalitet vode nepromenjen odnosno da u reci Savi nema zagađenja izazvanog naftom.

Izvor: energetskiportal

error: Content is protected !!