Srbija: Ugovor EPS-a za praćenje zagađenja

, Vesti

Elektroprivreda Srbije (EPS) i Agencija za zaštitu životne sredine potpisali su 28. februara ugovor o saradnji koji će omogućiti praćenje stanja zagađenosti vazduha, vode i zemljišta u blizini elektrana i distributivnih postrojenja. Konkretno, predviđeno je postavljaje mreže mernih stanica u blizini postrojenja i blagovremeno slanje rezultata EPS-u.

Ugovor će omogućiti da EPS blagovremeno dobija rezultate mernih stanica Agencije što će pomoći da se preventivno deluje i spreče ili smanje štetni uticaji energetskih postrojenja na životnu sredinu.

Saradnja EPS-a i Agencije omogućiće da se mreža mernih stanica rasporedi u blizini elektrana, trafo stanica i distributivne mreže što će doprineti “kvalitetnijem sagledavanju uticaja EPS-a na životnu sredinu”, jer je, kako navode u EPS-u, ta kompanija “više puta osumnjčena za zagađenje koje nije izazvala”.

Vršilac dužnosti direktora EPS-a Milorad Grčić istakao je da ugovor “predstavlja veliki korak koji EPS vodi ka modernizaciji i većoj efikasnosti, a time i boljoj budućnosti.”

“EPS je već uložio 200 miliona evra u zaštitu životne sredine, a plan je da u narednih devet godina investira još milijardu evra. Kompanija nastavlja proces restrukturiranja i ide sigurnim koracima napred, EPS će postati sve efikasnija i sigurnija kompanija”, rekao je Grčić.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović istakao je da je ove godine obezbeđen novac i postavljena mreža stanica za praćenje kvaliteta vazduha što potvrđuje da je stavljen fokus na životnu sredinu.

“Ulaganje u životnu sredinu nije trošak već ulaganje u zdravlje ljudi i više radnih mesta u tom sektoru” rekao je Radović.

Šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Srbiju Danijel Berg istakao je da je saradnja EPS-a i Agencije za zaštitu životne sredine zanačajna ne samo sa aspekta zaštite životne sredine već i restrukturiranja kompanije koje podržava EBRD.

“Biti odgovorna kompanija znači dobro i efikasno upravljati poslovanjem i na kraju profitabilno”, rekao je Berg.

Program restrukturiranja EPS-a kreditom podržava EBRD, a cilj EPS-a je da Akcionim planom za zaštitu životne sredine uvede najbolju međunarodnu praksu i unapredi rezultate u oblasti zaštite životne sredine, socijalnih pitanja, bezbednosti i zdravlja ljudi na radu.

Izvor: Euractiv

error: Content is protected !!