Srbija; Uskoro počinje nova sezona pošumljavanja u JP „Vojvodinašume“

, Vesti

Nakon završetka vegetacionog perioda, i kada opadne lišće sa sadnica listopadnih vrsta drveća, započeće nova sezona pošumljavanja u JP „Vojvodinašume“.

Ove godine je potreban sadni materijal proizveden u 13 od ukupno 15 rasadnika ovog preduzeća.

Planirano je da se ukoliko uslovi na terenu dozvole, obnova šuma izvrši na površini od oko 1.450 hektara, a nove šume će biti zasađene na oko 95 hektara.

Za ovaj posao je obezbeđeno ukupno oko 849.390 kvalitetnih jednogodišnjih i dvogodišnjih sadnica.

Kao i do sada, najviše će biti posađeno sadnica topole (498.680), vrbe (123.430), poljskog jasena (123.000), hrasta lužnjaka (55.000), crnog bora (24.520), bagrema (20.000) i crnog oraha (4.760).

Zbog izostanka uroda semena hrasta lužnjaka, u novoj sezoni neće biti pošumljavanja setvom semena ove plemenite vrste tvrdih lišćara.

Pored pripremljene površine i kvalitetnog repro materijala, potrebno je obezbediti i radnu snagu od koje u velikoj meri na kraju zavisi da li će uspeh pošumljavanja biti dobar, ili će naredne sezone uslediti popunjavanje, pa i ponovno pošumljavanje na lokalitetima gde je opstalo manje od 50 sadnica.

Izvor: energetskiportal

error: Content is protected !!