Srbija: Vlada usvojila uredbu o ekološkoj taksi

, Vesti

Vlada je usvojila Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu.

– Naknada za zagađivanje životne sredine, u propisanim graničnim vrednostima, zasnovana na principu “zagađivač plaća”, obezbeđuje ostvarivanje ekonomskih ciljeva pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, ali se time pokriva samo mali segment zaštite životne sredine – navodi se na sajtu Vlade.

Ovom uredbom propisuju se instrumenti kojima se obezbeđuju sredstva za ove namene, polazeći od ekonomske snage pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica i ekološke solidarnosti, odnosno načela zajedničke odgovornosti za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

 

Izvor: ekapija.com

error: Content is protected !!