Srbija: Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izradnje HE „Brodarevo 1“ i HE „Brodarevo 2“

, Investitori

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» 33/97, 31/01, «Sl. glasnik RS» 30/10 ), daje sledeće

Obaveštenje

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „Renewable Energy Ventures“ d.o.o. Beograd, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izradnje HE „Brodarevo 1“ i HE „Brodarevo 2“. Presudom Upravnog suda, Odeljenja u Kragujevcu br. I-1 U 11152/13 od 03.09.2015 godine poništeno je rešenje Ministarstva energetike, razvoja i životne sredine br. 353-02-1205/2012-12 od 23.05.2013. godine kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja Projekta izradnje hidroenergetskih objekata Brodarevo 1 i Brodarevo 2. na životnu sredinu, nosioca projekta „Renewable Energy Ventures“ d.o.o. Beograd, ul. Bulevar Oslobođenja 131, na stacionaži 101+887 i 87+355 rečnog toka. Za potrebe donošenja novog po zakonu zasnovanog rešenja, ponavlja se postupak davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave Prijepolje, ul. Trg bratstva i jedinstva 1, 31300 Prijepolje i Opštinskoj upravi Sjenica ul. Kralja Petra I br. 1, 36310 Sjenica.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 04.03.2016. godine sa početkom u 13 časova, u maloj sali Doma Kulture Prijepolje, ul. Sandžačkih brigada br. 2, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

error: Content is protected !!