Srbija: „Zeleni“ kredit u „RB Kolubara“ EPS

, Investitori

U okviru paketa A projekta „Zaštita i unapređenje životne sredine u kolubarskom ugljenom basenu”, koji obuhvata projektovanje, izradu i montažu BTO (bager-traka-odlagač) sistema za budući površinski kop polje „C”, isporučen je najveći deo opreme i u toku su intenzivni radovi na montaži i transportu dela opreme na mesto budućeg rada. Paket A vredan je 80 miliona evra, finansira se kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj i deo je šireg projekta koji čine odlagač (paket B) i sistem za upravljanje kvalitetom uglja (paket C). Ukupna vrednost projekta je 182 miliona evra. U njegovom finansiranju, pored EBRD-a, učestvuje nemačka KfW banka i EPS.
Paket A sastoji se iz četiri dela: A1 je bager kapaciteta 6.600 kubnih metara na sat, A2 čini četiri transportera sa trakom dužine pet kilometara, A3 je odlagač i A4 je napajanje. Kod bagera (paket A1) završeno je oko 65 odsto projekta. Izvođač radova je „Tisen Krup“. Znatan deo opreme nalazi se na montažnom placu, što omogućava nesmetanu montažu i maksimalno angažovanje kapaciteta. Radi se u dve smene i vikendom, a radove neće zaustaviti ni očekivano pogoršanje vremenskih prilika.
U toku su montažni radovi na završetku donje gradnje, koja predstavlja usko grlo celog projekta. Kada se završi donja gradnja, zavarivanje i obrada staze za kugliban i zupčasti venac i kad na njega bude postavljena obrtna platforma, koja je završena, biće omogućeno da veliki napredak u montaži bagera bude vidljiv na prvi pogled. Po završetku radova na donjoj gradnji nastaviće se dalja montaža. Krajem oktobra trebalo bi da budu stvoreni uslovi za početak elektromontaže. Rok za završetak bagera je oktobar 2016. godine.
Paket A2 se sastoji od četiri transportera, a izvođač je kompanija „Kopeks“. Uslov za završetak ovog paketa je kompletna priprema trase na mestu budućeg rada na kopu.
– Elementi svakog pojedinačnog transportera završeni su u stepenu koji omogućava slanje opreme na trasu rada. Postojeći problemi vezani su pre svega za neophodne preduslove na samom mestu rada. Otežavajuća okolnost je što ulazimo u period ekstremnih jesenjih i zimskih uslova. Oprema se postepeno seli na kop, gde će se povezivati u sistem i gde će biti potrebna stalna aktivnost na prolasku vozila teške mehanizacije. Zato je potrebno obezbediti pristupne puteve – kaže Dobrivoje Stefanović, projekt menadžer projekta A.
Kada je u pitanju status montažnih radova, pogonske stanice prvog i drugog veznog transportera su završene i tehnička komisija treba da ih primi. Zakazan je transport pogonske stanice drugog veznog transportera na mesto rada, a potom i pogonske stanice prvog veznog transportera. Druge dve stanice su 99 odsto završene i njihovo slanje na teren se očekuje sukcesivno, u poslednjoj nedelji oktobra i prvoj nedelji novembra. Povratne stanice su završene, prva i druga vezna su već montirane na trasi, dok se za druge dve očekuje priprema trase. Etažni transporter se nalazi na placu i čeka se izrada trase. Svi elementi trase su završeni i nalaze se na pomoćnom montažnom placu.
Na odlagališnom transporteru OT1.4, na samoj trasi na kojoj će raditi, postavljeno je 80 odsto članaka i šina. Na drugom veznom transporteru su postavljeni svi članci, kao i kosi članak. Na prvom veznom transporteru postavljeni su 80 odsto članaka i kosi most. Utovorna kolica su namontirana, a ostatak će se montirati nakon prebacivanja na trasu. Transportna platforma, koja služi za prenos stanica, u potpunosti je montirana. Dodatni uslov za ovaj paket je završetak kliznog voza iz paketa A3, što ne bi trebalo da uzrokuje teškoće.
Vulkanizacija trase počela je 15. oktobra. Dispečerski centar, koji objedinjuje rad celog sistema i koji će se nalaziti u novoj zgradi, trebalo bi da bude završen krajem novembra, ukoliko sva oprema bude na trasi kako bi se mogli povezati elementi sa dispečerskim centrom.
Kada je u pitanju paket A3, odnosno odlagač, gde je izvođač „Sandvik“, montirano je oko 70 odsto opreme. Elektromašinski radovi bi trebalo da budu okončani do kraja novembra.
– Kod odlagača je završena donja gradnja, postavljena međutraka, strela kontratega i pokretni jaram. Od velikih sklopova, preostalo je da se nastavi montaža ostalih segmenata odložne trake sa anker užadima i montaža prijemne trake. U decembru su planirani funkcionalni testovi na montažnom placu, transport na radnu poziciju, uklapanje u sistem, puštanje u rad, period otpimizacije rada i nakon toga probni rad, i u okviru njega, test vremenske raspoloživosti – objašnjava Stefanović.
Završetak paketa A4, odnosno napajanja, gde je izvođač radova „Montprojekt“, može se očekivati zajedno sa ostalim paketima, s obzirom na to da služi za napajanje sistema iz novog postrojenja. Radovi u okviru ovog paketa su u završnoj fazi. Predstoji polaganje kablova do mesta rada, uključivanje napona i povezivanje sa delovima sistema.
Ranije postavljeni rokovi za pakete 2, 3 i 4 i dalje važe, s obzirom na to da je plan da sistem u prvoj fazi radi sa postojećim bagerom „Srs 1200“, koji je trenutno angažovan na pripremi trase za etažni transporter. Po planu, 14. mart je rok za predaju kompletnog sistema (paketi 2, 3 i 4), izuzev bagera. Do tada bi trebalo da budu završeni povezivanje, funkcionalne probe i određeni testovi, osim testa kapaciteta, koji se očekuje kada bude završen novi bager. U dokazu testa kapaciteta učestvovaće svi izvođači, što se prema planu očekuje krajem 2016.
Funkcionalne probe bi trebalo da počnu intenzivno već tokom januara 2016. godine, puštanje i probni rad u okviru novog sistema u februaru, dok na kraju sledi dokaz testa raspoloživosti.

Završetak donje gradnje

Na donjoj gradnji bagera završeno je zavarivanje velikih delova koji zaokružuju kacu donje gradnje i u toku je zavarivanje dodatnih elemenata. U toku je i montaža odbojnih zidova i odbojnog bubnja. Na pretovarnom uređaju završeno je zavarivanje čelične konstrukcije donje gradnje, nosećih platformi i čelične konstrukcije pilona i u toku je obrada otvora za spajanje sa ostalim elementima konstrukcije. Završena je mašinska obrada staze kuglibana na obrtnoj platformi i počelo je bušenje otvora za pričvršćivanje segmenata kuglibana, objašnjava Dobrivoje Stefanović.

 

error: Content is protected !!