Srbija: Srbijagas ima najveće gubitke, zaposleni najveće privilegije

, NVO

Sudeći po kolektivnom ugovoru koji su u februaru prošle godine sa sindikatom Srbijagasa potpisali generalni direktor tog javnog preduzeća Dušan Bajatović i ministar energetike Aleksandar Antić, bonusi na platu nisu jedine privilegije koje radnici u ovoj firmi imaju.

I to uprkos tome što ovo preduzeće funkcioniše zahvaljujući podršci poreskih obveznika – poslednji put građani Srbije preuzeli su dugove Srbijagasa pre nekoliko dana. Naime, skupština Srbije je 29. decembra usvojila zakon o preuzimanju duga u ukupnom iznosu od 23 milijarde dinara koji ovo preduzeće ima prema NIS-u.

Istovremeno, zaposleni u Srbijagasu od komanije dobijaju podršku u gotovo svim važnim životnim situacijama: od stupanja u brak, preko rođenja deteta, odlaska kod lekara, polaganja ispita, školovanja dece, selidbe, rešavanja stambenog pitanja, pa sve do pravljenja zimnice i nabavke drva za ogrev.

Tako, po kolektivnom ugovoru u slučaju stupanja u brak radnici dobijaju pet dana plaćenog odsustva. Ako najuži član njihove porodice ide pred oltar, zaposleni u ovoj kompaniji takođe imaju pravo na dva dana odmora. Za rođenje deteta firma časti sa dva slobodna dana. Na plaćeno odsustvo može da se ode i u slučaju selidbe. Ako se zaposleni seli na području istog naseljenog mesta može da dobije dva radna dana, ako ide iz jednog u drugi grad za preseljenje može da dobije čak četiri slobodna dana. Za odlazak kod lekara sleduju mu tri dana plaćenog odsusva. Isto pravo radnik Srbijagasa može da ostvari i ukoliko člana uže porodice vodi kod doktora. I to nije sve. Kolektivni ugovor predviđa odustvo i u slučaju obavljanja „neodložnih imovinskih-pravnih poslova“. I to u trajanju od tri radna dana. Isto toliko odsustvo zaposleni može da traži i za „druge neodložne privatne obaveze“. Zbog nege teže obolelog člana porodice radnik može da odsustvuje sedam radnih dana.

Radnici Srbijagasa imaju pravo i na plaćeno odsustvo od pet radnih dana u slučaju smrti člana uže porodice, roditelja, braće i sestara, usvojioca, usvojenika, staratelja i drugog lica koje živi u domaćinstvu sa zaposlenim. Kolektivni ugovor predviđa da i u slučaju elementarnih nepogoda zbog otklanjanja štetnih posledica na objektu za stanovanje s posla može da se odsustvuje deset radnih dana.

Zaposleni takođe, može da odsustvuje s posla, uz naknadu zarade, i zbog odlaska na oporavak i zdravstvenu rehabilitaciju (do 15 radnih dana). Kolektivni ugovor predviđa i mogućnost izostanka s posla u slučaju zdravstveno-preventivnog odmora i rane rehabilitacije. U Srbijagasu i sportska takmičenja mogu biti razlog za plaćeno odsustvo. Ukoliko radnik, kao član reprezentativnog sindikata, učestvuje na sportskim ili kulturnim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu, sleduje mu odmor od deset radnih dana. Zbog nege teže obolelog člana porodice ostvaruje se plaćeno odsustvo u trajanju od 30 radnih dana.

Za polaganje ispita na visokoškolskoj ustanovi zaposleni može da dobije dva slobodna dana. Po ispitu, naravno. Za stručno usavršavanje i osposobljavanje, takođe. Kada je o polaganju pravosudnog isšita reč, radnik može da odsustvuje najmanje 15 radnih dana, piše u kolektivnom ugovoru. Za odbranu master rada ili doktorske disertacije zaposlenima sleduje po najmanje pet radnih dana.

Kolektivni ugovor predviđa i mogućnost neplaćenog odsustva u trajanju od najviše 60 dana. Srbijagas, takođe, stipendira obrazovanje dece poginulih ili umrlih zaposlenih. Poslodavac je, po ugovoru, dužan da zaposlenima jednom godišnje obezbedi zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika u iznosu prosečne mesečne plate u Republici.

U ovom preduzeću moguće je i da zaposleni reše svoje stambeno pitanje. U članu 67 Kolektivnog ugovora predviđa se da polodavac može na osnovu akta o rešavanju stambenih potreba, a u skladu sa zakonom, da obezbedi sredstva za rešavanje stambenih potreba zaposlenih.

Kao što je Pištaljka već objavila, isplata jubilarnih nagrada po kolektivnom ugovoru, predviđena je i ove i sledeće godine. Kako se navodi u članu 54, poslodavac je u obavezi da zaposlenima za navršenih deset godina rada u Srbijagasu ili njegovim pravnim prethodnicima isplati prosečnu jubilarnu nagradu u iznosu od jedne zarade.

Onima koji u Srbijagasu rade dve decenije sleduje nagrada od dve plate. Za navršenih 30 godina isplaćuje se bonus od tri zarade, dok se za 35 i 40 godina radnog staža isplaćuje nagrada od tri i po plate.

A kada je o lošim poslovnim rezultatima reč, Srbijagas se izdvaja i po visini garantovanih zajmova. Prema podacima Ministarstva finansija, garantovani dug preduzeća iznosi oko 600 miliona evra. Vraćanje tih obaveza palo je na teret poreskih obveznika jer firma nije u stanju da redovno plaća rate bankama.

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, prema podacima iz imovinske kartice, mesečno prima nešto manje od 2.400.000 dinara (u njegove prihode ulazi plata iz Srbijagasa, skupštinski paušal, naknada za članstvo u nadzornom odboru Jugorosgasa i nadzornom odboru podzemnog skladišta Banatski Dvor). Osim toga, ima i “vikend kuću”, dva luksuzna automobila, još nekretnina i štedne uloge u bankama.

izvor: pistaljka.rs

error: Content is protected !!