Srpski Institut za kritične sirovine u službi razvoja domaće pameti i ekonomije

, Vesti

Institut za kritične sirovine je formiran u Beogradu od strane domacih rudarskih kompanija I eksperata, sa ciljem primene novih tehnologija u aplikacijama sirovinske baze za domacu industriju.

Institut za kritične materijale je deo globalne I evropske inicijative za zaštitu lokalnih sirovinskih baza kritičnih materijala koji svoju primenu imaju u procesima industrijske proizvodnje, od farmaceutske I hemijske industrije do novih tehnologija kao sto su baterije, električni uredjaji I oprema za postrojenja za obnovljive izvore energije.

Institut ima izbalansiran pristup između najviših ekoloskih principa I zahteva novih tehnologija a u cilju održivog ekonomskog razvoja zemlje, korišćenjem domacih sirovina u procesu industrijalizacije zemlje sa novim tehnologijama. Inovacioni visoko tehnološki proces koji će stvoriti nove vrednosti I nova održiva radna mesta, proizvode novih tehnologija čiji će izvoz uticati na nacionalni BDP.

Institut ima za cilj istraživanje I razvoj novih aplikacija za ključne retke materijale, zajedno sa domaćim eminentnim stručnjacima koji su fokusirani na komponente ključnih materijala za farmaceutsku, prehrambenu I hemijsku industriju na bazi kalcijum karbonata.

Institut za kritične materijale je centar sinergije privrede, naučno-istraživačkih krugova I domaće pameti. Svojevrsni inovativni ekspertski naučno-privredni inovacioni centar I tehnološki hub koji ce doprineti strategiji države da zadrži mlade naučne I stručne talente u zemlji I da im obezbedi neophodnu platformu za povezivanje sa evropskim kolegama u procesima primene novih tehnologija.

Srpski Institut za kritične materijale je prvi domaći centar za istraživanje, razmenu znanja I informacija o sirovinama I razmatranje strategija za njihovo korišćenje. Institut za materijale biće domaćin skupova stručnih panela dizajniranih za obrazovanje, saradnju I uslužna rešenja koja se bave izazovima sirovina za dekarbonizovanu ekonomiju.Institut će predstavljati kolaborativni poduhvat stručnjaka čiji ce glavni fokus biti na istraživanju I održivom upravljanju sirovinama, uključujući minerale, metale, energente I druge prirodne resurse.

Cilj instituta je da doprinese razvoju novih tehnologija, praksi I politika koje će promovisati efikasno korišćenje sirovina, regulisati njihovu potrošnju I smanjiti negativne uticanje na životnu sredinu.

Institut za sirove materijale će se fokusirati na:

Nove tehnologije rudarstva koje bi smanjile uticaj na životnu sredinu koji ima industrija kritičnih materijala, uz istovremeno jačanje srpske industrije,

Razvoj kapaciteta u vađenju I preradi, kao ključnog značaj za samoodrživi ekonomski razvoj Srbije,

Izgradnju domaćih prerađivačkih kapaciteta kako bi seobezbedila dodata vrednost u Srbiji, umesto u inostranstvu.

Spajanje ključnih aktera: rudarskih kompanija, hemijskih kompanija, farmaceutskih kompanija I kompanija za zaštitu životne sredine.

Otvaranje instituta predstavlja značajan pomak ka održivom I efikasnom korišćrnju kriticnih materijala u Srbiji.

Aktivna promocija medju domaćim, stručnim, naučnim i privrednim krugovima će se odvijati u saradnji sa institucionalnim partnerom PKS, paralelno sa tekućim međunarodnim aktivnostima koji istovremeno predstavljaju I inovativan pristup u promociji Srbije I njenih potencijala.

Institut za kritične materijale će putem svog web sajta pravovremeno obavestiti sve zainteresovane javnosti o događajima umrežavanja kao I prezentaciji prve domaće bele knjige predloga za upravljanje nacionalnim kritičnim sirovinama.

 

Izvor: Raw Materials Institute Serbia

error: Content is protected !!