Turska će investirati 3,5 milijarde dolara u transmisiju energije

, Vesti

Turska kompanija za prenos električne energije TEIAS planira da investira 3,5 milijarde dolara u prenosnu mrežu u periodu od 2016. do 2019. godine. Zemlja je prošla kroz proces transformacije distributivne mreže tokom proteklih godina, a plan je da, u okviru širih procesa reforme, 21 turska privatna kompanija za distribuciju uloži oko 6,4 milijarde između 2016. i 2020.
Sam TEIAS će uložiti po 900 miliona dolara u distributivne linije svake od naredne četiri godine. Investicija će pokriti 14 prenosnih linija raspoređenih po čitavoj Turskoj. Četiri od njih su već u izgradnji i biće završene najkasnije do aprila naredne godine, dok dinamika izgradnje ostalih zavisi od nekoliko faktora, među kojima su najznačajniji ekološki. Plan je da sve budu operativne do 2019.
Trenutno, Turska ima oko 74 hiljade megavata instalisanih kapaciteta.

error: Content is protected !!