U Crnoj Gori na Limu biće postavljena sonda za proveru kvaliteta vode

, Vesti

Iz NVO Green Home kazali su da će za potrebe brzog reagovanja biti pribavljena i instalirana vrijedna oprema, koja će omogućiti daljinska petominutna očitavanja parametara kvaliteta vode, postavljena na dionici rijeke Lim. Iz te NVO kazali su da su započeli realizaciju projekta „Akcija za bistre rijeke Crne Gore“, čiji je cilj jačanje kapaciteta nadzornih i inspekcijskih organa za uzorkovanje površinskih voda, kao i građanskog aktivizma u monitoringu površinskih voda.

„Kako bi uticali preventivno na zagađenja površinskih voda i smanjenje unosa zagađenje od koncentrisanih i rasutih izvora zagađivanja Grin houm je pokrenuo inicijativu da se ojačaju kapaciteti nadzornih i inspekcijskih organa na nacionalnom i lokalnom nivou da vrše uzorkovanje površinskih voda Ćehotine, Zete i Lima“, navodi se u saopštenju.

Iz Grin houm rekli su da im je, sa obzirom na to da je trenutno uzorkovanje površinskih voda prilično ograničeno, namjera da projektom pokrenu inicijativu za zakonske izmjene, koje će omogućiti inspekcijskim organima iz više resora da vrše uzorkovanje.

„Konceptom jačanja monitoringa kvaliteta voda na lokalnom nivou dobijamo cjelodnevne i efikasne kontrole i uzorke, koje nacionalne inspekcijske službe i institucije teško prikupljaju usljed teritorijalne udaljenosti i nemogućnosti brzog reagovanja, što zahtijeva priroda proticaja i razblaživanja materija u vodi“, objasnili su iz te NVO.

Iz te NVO objasnili su da postavljenja sonda podrazumijeva mjerenje pH, koja uz ovo prati redoks potencijal i temperaturu.

„Mjerenja su dostupna online na platofrmi koja podrazumijeva i sistem “ranog uzbunjivanja ili tihi alarm” prilikom kojih sistem utvrđuje i obavještava osoblje zaduženo za monitoring i kontrolu o nestandardnim izmjene pH (vrjiednost i brzina mijenjanja)“, dodaje se u saopštenju.

To, kako se navodi, omogućava preventivno reagovanje prije nego vrijednosti dođu u zonu kada nastupa masovno uginuće živog svijeta ili kritičnu situaciju (“crveni alarm”). Dodaje se da je sam softver “in – kind” kontribucija NVO Grin houm, odnosno donacija privatnog preduzeća ACME iz Podgorice.

„Iako se Zakonom o vodama i podzakonskim aktima propisuju mjere za održavanje i zaštitu kvaliteta voda, on se nedovoljno primjenjuje“, kazali su iz Grin houm.

Kako su naveli, pojedini vodotoci, odnosno njihovi djelovi, poput Vezišnice, Ćehotine, Morače, Ibra, Lima i Grnčara izloženi su većim udarima koncentrisanog i disperzovanog zagađenja iz različitih izvora, gdje rezultati mjerenja pokazuju veliku osjetljivost tih vodenih sistema, prije svega u režimu malovodnosti. Iz Grin houm rekli su da su, u pogledu vrste i izvora zagađenja, netretirane industrijske i komunalne otpadne vode ključni izvori zagađenja.

„Najveći izvori zagađenja površinskih, a i podzemnih voda su komunalne otpadne vode, koje se najčešće u neprečišćenom ili djelimično prečišćenom obliku ispuštaju u recipijent, na koncentrisan ili difuzan način“, navodi se u saopštenju.

Kako su dodali iz Grin houm, važno je pomenuti i sve veći uticaj poljoprivrede, saobraćajne infrastrukture i građevinskih radova na kvalitet površinskih voda. Iz te NVO pozvali su sve građane da se uključe u inicijativu tako što će prijavljivati sumnjive pojave koje ukazuju na zagađenje voda na rijekama.

Izvor: antenam.net