U Srbiji 24 miliona kubika rudarskog otpada, najviše u Raškoj, Ljuboviji, Krupnju

, Vesti

Srbija je napravila katastar rudarskog otpada u kome je evidentirano 250 lokacija sa otpadom iz napuštenih rudnika. Katastar je važan ekološki korak, jer se taj otpad stavlja pod kontrolu. Kasnije će sadržati i podatke više od 200 aktivnih rudnika.

Tokom izrade Katastra rudarskog otpada u protekle tri godine stručnjaci su obišli 250 lokacija napuštenih rudaskih jama, deponija i kamenoloma.

A zbog mogućeg uticaja na životnu sredinu, samo 41 lokacija zahtevala je detaljnu hemijsku i geomehaničku analizu radi sanacije.

“Tih 41 lokacija sadrži upravo 80 odsto ukupnog rudarskog otpada koji je smešten na teritoriji 21 opštine, rekla je Tanja Stojanović, načelnik Odeljenja za upravljanje projektima u Ministarstvu rudarstva i energetike.

To su, kako je rekla, Raška, Zaječar, Ljubovija, Krupanj, Aleksinac, Majdapek, okolina Bora…

“Što se tiče stabilnosti tu je samo jedno odlagalište koje se nalazi u Raškoj oblasti jer potecijalno ima rizik od erozije i sleganja”, kaže Zoran Stevanović, savetnik direktora Instituta za rudarstvo i metalurgiju u Boru.

Izrada Katastra koštala je 2,1 milion evra, a 90 odsto sredstava obezbedila je Evropska unija. Procenjuje se da ima 24 miliona kubnih metra rudarskog otpada. Njime se nije moglo adekvatno upravljati, jer se nije znalo ni u čijem su vlasništvu napušteni rudnici.

“Ili ne postoje ili su otišli ili imaju pravne naslednike do kojih je teško doći pa je Evropska unija prepoznala potrebu da finasira taj deo posla. Da se obiđu lokacije i da se napravi popis tih lokacija, karakterizacija tog otpada i da to unese u katastar rudaskog otpada”, kaže Boris Ilijevski, projektni menadžer Delegacije EU u Srbiji.

Stevanović je ukazao da je obaveza aktivnih rudnika da se staraju o svojim odlagalištima.

“To je i u Evropskoj uniji i kod nas obaveza vlasnika koji eksploatišu rudnike i koji imaju te prostore koji odlažu rudsarski otpad”, rekao je Stevanović.

Katastar rudarskog otpada biće dostupan i u elektronskoj formi na sajtu Minstrstvu rudarstva i energetike.

Izvor: rts.rs

error: Content is protected !!