U Srbiji će se smanjiti dopušteni sadržaj sumpora u uljima za loženje

, Vesti

U ministarstvu ocenjuju da će smanjenje sadržaja sumpora doprineti manjim emisijama sumpor-dioksida iz ložišta koja koriste tu vrstu pogonskog goriva gorivo, kao što su elektroprivreda, toplane i industrija, što je posebno značajno u periodu grejne sezone kada se upotreba lož uljva povećava goriva.

„Usvajanjem ovog pravilnika, za koji je bila obaveza da se donese još pre dve godine, Srbija se u potpunosti usaglasila sa međunarodno preuzetim obavezama implementacije Direktive 2016/802/EC o sadržaju sumpora u određenim tečnim gorivima“, dodaje se u saopštenju.

Novim Pravilnikom smanjen je i sadržaj sumpora u gorivu za radne mašine i traktore, čime je u potpunosti izvršeno usaglašavanje sa Direktivom 98/70/EC o kvalitetu dizela i motornih benzina.

„Ovim usaglašavanjima, kao i uvedenim monitoringom kvaliteta derivata nafte na tržištu Srbije, omogućeno je korišćenje goriva naftnog porekla najvišeg kvaliteta, koje doprinosi smanjenju zagađenja vazduha ne samo iz sektora saobraćaja, već i industrije, građevinarstva i poljoprivrede“, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: danas.rs