U toku je izrada prethodne studije opravdanosti za gornju zonu rudnog ležišta Čukaru Peki kod Bora

, Vesti

Fokus kompanije Rakita predstavlja projekat Čukaru Peki na području obuhvaćenom istražnom dozvolom Brestovac-Metovnica. Trenutno je u toku izrada Prethodne studije opravdanosti gornje zone, sa ciljem da se proceni isplativost eksploatacije i prerade bakra i zlata ovog ležišta sa visokim sadržajem rude. Paralelno sa tim, nastavlja se istraživanje donje zone koja je nižeg sadržaja rude, ali većeg obima.

Realizacija istražnog niskopa za nalazište u gornoj zoni, planirana je za kraj 2017. godine, a početak izgradnje objekata za eksploataciju i preradu rude za gornju zonu planiran je za početak 2019, nakon pozitivnih rezultata Studije opravdanosti i ishodovanja dozvola i svih potrebnih odobrenja od strane relevantnih organa. Predviđena izgradnja postrojenja za preradu rude iz gornje zone očekuje se da bude kompletirana najkasnije 2021. godine, dok bi rudnik postao operativan nešto kasnije iste godine.

Period eksploatacije i prerade procenjen je približno na 12 do 15 godina, s tim što će tačan vremenski okvir predviđen za ove aktivnosti biti temeljnije razjašnjen u Studijama opravdanosti za gornju zonu.

Trenutne studije ukazuju na mogućnost otvaranja podzemnog rudnika u gornjoj zoni na dubini od 450 do 850 m, koji bi postao operativan do kraja 2021. Pristup gornjoj zoni biće omogućen putem tunela sa nagibom, odnosno niskopa, koji će se najpre koristiti kao istražni niskop u svrhe potvrđivanja isplativosti gornje zone. Niskop će se najverovatnije sastojati iz dva paralelna tunela. Prvi tunel će se koristiti za pristup, a drugi za ventilaciju.

error: Content is protected !!