U toku realizacija dva hidroenergetska megaprojekta u Hrvatskoj

, Vesti

Razvoj projekta hidroenergetskog Sistema Senj 2 uz prekide traje već više decenijama, a tek je aktuelna uprava Hrvatske elektroprivrede (HEP) donela investicione odluke za oba segmenta projekta i započela investiciju, piše Večernji list.

HEP je ove godine pokrenula realizaciju druge faze hidroenergetskog sistema Senj, koja se sastoji od dva segmenta: gradnje Hidroenergetskog sistema Kosinj i Hidroelektrane Senj 2, ukupnog kapaciteta 412 MW. Projekat je jedan od najvećih u modernoj Hrvatskoj. Investicija je vredna čak 3,4 milijarde kuna.

Nužni deo posla obuhvata dokumentaciju koja se pokreće godinama pre početka samih radova, a trajaće i paralelno tokom idućih godina kako se projekt bude razvijao. Uprkos nepoverenju meštana, čelni ljudi HEP-a kažu da sada nema nazad.

Dobijena su pozitivna rešenja o prihvatljivosti oba zahvata za životnu sredinu i ekološku mrežu, lokacijske dozvole, i to 2019. godine za HES Kosinja, a 2020. godine za HE Senj 2, objasnili su u HEP-u.

Projekat koji uključuje izgradnju dva velikih objekta, hidroenergetskog sistema Kosinj i Hidroelektrane Senj 2, tunela, novih puteva, koji uključuje potapanje sela, isplatu odštete svim meštanima, izgradnju stambene zgrade, ali i zbrinjavanje svih kulturnih i drugih dobara sa područja koje se planira potopiti, lokalnih crkvi i čak pet groblja, više ne može stati.

“Smisao i svrha ovog projekta je višestruka. Njime HEP namerava da iskoristi preostali hidropotencijal na slivovima reke Like i Gacke. Postojeći hidroenergetski sistem Senj sagrađen je u razdoblju od 1959. do 1966. godine. Danas HES Senj ima prosečnu godišnju proizvodnju od oko milijardu kilovat-sati. Proizvedena energija u HES Senj u prosečnoj hidrološkoj godini čini oko 20 posto proizvodnje električne energije iz HEP-ovih hidroelektrana, oko 10 posto ukupne proizvodnje HEP-a te podmiruje oko pet posto ukupne potrošnje električne energije u Hrvatskoj”, rekli su u HEP-u.

Navode da izbegnuta emisija CO2 zahvaljujući proizvedenoj količini hidroenergije iznosi oko 900.000 tona godišnje. Ali, gradnjom objekata druge faze, HES Kosinj i HE Senj 2, omogućiće se dodatna proizvodnja od čak 320 milona kilovat-sati godišnje.

Ukupna snaga sistema povećaće se na više od 650 megavata, što je više od snage najveće hidroelektrane u Hrvatskoj – HE Zakučac.

Po procenama, zahvaljujući tom složenom spletu elektroenergetskih i hidrotehničkih objekata, HEP i hrvatski elektroenergetski sistem ostvariće koristi u proizvedenoj električnoj energiji, a Hrvatska će dodatno povećati udeo proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

Izvor: b92.net

 

 

 

error: Content is protected !!