Uskoro poziv Srbiji za poglavlje 27

, Vesti

Srbija očekuje potvrdu Brisela da može da otvori poglavlje 27 o životnoj sredini bez dodatnih uslova odnosno merila i poziv da dostavi pregovaračku poziciju, izjavila je danas državna sekretarka u Minsitarstvu životne sredine i poljoprivrede Stana Božović.

“Trenutno čekamo skrining izveštaj. U prethodnih 15 dana u razgovorima sa visokim predstavnicima Evropske komisije, Direktorata za životnu sredinu i Direktorata za klimatske promene čuli smo da će Srbija poglavlje 27 otvoriti bez ikakvih kočnica, odnosno bez merila”, navela je ona na predstavljanju projekta za pomoć Srbiji u prilagodjavanju evropskim ekološkim standardima.

Poglavlje 27 je poglavlje u kojem će biti potrebno najviše vremena i novca Srbiji da se prilagodi sa standardima EU, a Srbija je u saradnji sa Evropskom komisijom izradila postskrining dokument sa detaljnim planovima daljeg prilagodjavanja EU kako bi poglavlje otvorila bez merila, što nije uobičajena procedura u pregovorima.

“Trenutno smo u pripremi pregovaračke pozicije. Mi ćemo kao pregovaračka grupa biti spremni da izadjemo sa prvim nacrtom polovinom 2017. godine”, navela je ona.

Rekla je da je za uskladjivanje sa EU u ovoj oblasti potrebno, prema sadašnjoj proceni, izmeniti ili doneti više od 700 propisa i izdvojiti 10 milijardi evra, a aktivnosti su predvidjene u narednih 25 godina što znači da će Srbija od EU zatražiti takozvana prelazna merila, odnosno odlaganje početka primene nekih evropskih standarda za godine nakon pristupanja.

Božović je navela da postkrining dokument, koji je napravljan u septembru 2017. godine, sadrži i analizu dostupnih finansijskih sredstava za prilagodjavanje, na osnovu čega su predvidjeni i rokovi.

Ona je rekla da je iz pretpristupnih fondova za 2017. godinu predvidjeno 100 miliona evra za infrastrukturne projekte u Brusu, Blacu, Kraljevu i Nišu koji će duplirati trenutni nacionalni kapacitet za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, što je jedan od ključnih problema u zaštiti životne sredine u Srbiji.

Prethodno je u takvim projektima bila trogodišnja pauza, rekla je ona, dodavši da se više neće dešavati da nema ulaganja zbog “nepripremljene i nezrele” projektne dokumentacije.

“Mi znamo koje su nam slabe tačke, to jesu administrativni kapaciteti na kojima moramo posebno raditi. Najvažnije je uspostavljanje stabilnog sistema finansiranja”, rekla je ona.

Prema njenim rečima, prilagodjavanju će doprineti i Zeleni budžetski fond koji bi trebalo da počne da funkcioniše 1. januara 2017. i koji je uskladjen sa Strategijom aproksimacije u oblasti životne sredine, odnosno sa ciljevima koje Srbija treba da ispuni na putu ka EU.

U ovom budžetskom fondu od 2,29 milijardi dinara predvidjena su, kako je navela, podsticajna sredstva za kompletnu reciklažnu industriju Srbije i sve komponente za sistem upravljanja otpadom, kao i za interventne mere.

Rekla je da je u prethodnom fondu koji je ugašen 2012. godine bilo dosta nepravilnosti, ali da su sada na osnovu primera dobre prakse u EU predvidjeni pravilnici i detaljno uredjenje funkcionisanja fonda.

Zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji Oskar Benedikt rekao je da je životna sredina najobimnije poglavlje u pristupanju EU, kao i jedan od najsloženijih i najizazovnijih u pogledu finansiranja

“Nadam se da neće biti merila jer je to poglavlje za čije zatvaranje će biti potrebno dosta vremena”, naveo je on, dodajući da zahtevi za prelazna merila moraju biti dobro obrazloženi i potkrepljeni planoima. za prelazna merila biti potrebno detaljno obrazloženje.

Ukazao je na značaj prilagodjavanj evropskom standardima, istakavši da to donosi čistu vodu, čist vazduh, očišćeno tlo, čišćenje deponija.

Danas predstavljeni projekat koji finansira EU, Dalja implementacija Strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine, trajaće dve godine do oktobra 2018, i trebalo bi da pruži pomoć Srbiji za planove primene evropskih propisa.

Od 10 komponenti projekta, osam se odnosi na sistem upravljanja otpadom i prečišćavanje otpadnih voda i vodosnabdevanje i po jedan na analizu administrativnih kapaciteta za životnu sredinu i na plan finansiranja i ulaganja.

izvor: beta.rs

error: Content is protected !!