BiH: Usvojen pravilnik za izdavanje dozvola naftnim kompanijama

, Investitori

Regulatorna komisija za energiju Federacijie BIH danas je u Mostaru održala drugu redovnu sjednicu u 2016. godini na kojoj je usvojen Pravilnik o izdavanju dozvola za rad za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede.
Pravilnikom je propisan postupak za izdavanje, obnovu, izmjenu i dopunu, te oduzimanje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede, kao i kriteriji za izdavanje, uslove, vrste, sadržaj i razdoblje valjanosti dozvola, odnosno način vođenja registara i oduzetih dozvola, te način njihovog nadgledanja.

Članovi FERK-a su donijeli su odluku o dopuni odluke o iznosima jednokratnih naknada za obradu podnesaka, kojima se pokreću postupci pred FERK-om, kao i odluku o utvrđivanju regulatornih naknada za osobe koje posjeduju dozvole iz sektora naftne privrede.

Usvojen su i nacrt pravilnika o izvještavanju za osobe koje posjeduu licence za djelatnost opskrbe električnom energijom drugog reda, nezavisne proizvođače i Operatora za OIEiEK, kao i rješenja kojima se izdaju dozvole za proizvodnju električne energije podnositeljima zahtjeva ESKIMO-u S 2 iz Travnika, te MHE Zagradački iz Prozora, uz Rješenje o izdavanju dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE-a, podnositelja zahtjeva ELCOM iz Đurđevika u vlasništvu Izeta Jagodića.

Također, doneseno je rješenje o oduzimanju dozvole za rad KTG- u iz Zenice. Donesen je i zaključak po zahtjevu za sticanje statusa umješača u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad –licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti Hidroelektrane Buk iz Širokog Brijega.

U postupak opće rasprave uskoro će se uputiti nacrti dozvola za opskrbu električnom energijom – G-Petrola i Vitol Adriatika Sarajeva, kao i nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije Prahi iz Žepča.
Članovi FERK-a su donijeli dva rješenja postupajući po žalbama kupaca JP Elektroprivrede HZ HB i JP Elektroprivrede BiH.

izvor: oslobodjenje.ba

error: Content is protected !!