Usvojena Informacija o zaštiti životne sredine u Crnoj Gori u 2017. godini

, Vesti

Vlada Crne Gore je na 91. sednici usvojila Informaciju o zaštiti životne sredine u Crnoj Gori u 2017. godini, koja sadrži ocene ukupnog stanja životne sredine i preporuke u planiranju politike zaštite životne sredine na godišnjem nivou.

U skladu sa podacima i analizama dobijenim realizacijom godišnjeg Programa monitoringa životne sredine u Informaciji je dat prikaz stanja životne sredine po segmentima: vazduh, klimatske promene, vode, morski ekosistem, zemljište, upravljanje otpadom, biodiverzitet, buka, radioaktivnost u životnoj sredini i praćenje hemikalija.

Takođe, sastavni deo dokumenta su i mere za poboljšanje postojećeg stanja životne sredine sa definisanim nosiocima predloženih aktivnosti i rokovima realizacije.

Izvor: energetskiportal

error: Content is protected !!