Vlada Rumunije odobrila finansijska sredstva za zatvaranje dva rudnika uglja

, Vesti

Dolina Jiu je najpoznatiji rumunski region uglja. To je jedan od 20 regiona uglja Evropske unije, koji su u velikoj meri zavisni od eksploatacije fosilnog goriva i elektrana na ugalj, a uključeni su u Inicijativu EU za regione uglja u tranziciji. Inicijativu je pokrenula je Evropska komisija u decembru 2017. godine kao deo Paketa čiste energije za sve Evropljane, kako bi pomogla regionima uglja u tranziciji na nisko-ugljeničnu ekonomiju.

Rumunsko Ministarstvo ekonomije i energetike pripremilo je odluku kojom se odobrava 110 miliona leva (22,6 miliona evra) za zatvaranje rudnika uglja Lonea i Lupeni u dolini Jiu. Rudnicima upravlja kompanija Energetski kompleks Hunedoara (EK Hunedoara).

Zatvaranje dva rudnika uglja bilo je planirano za kraj 2018. godine, ali je odloženo. Novi plan predviđa da rudnik Lonea bude zatvoren krajem ove godine, a Lupeni do jula 2021. godine.

Bespovratna sredstva biće odobrena za EK Hunedoara kao državna pomoć, izvestili su mediji.

Novac će se koristiti za isplate zaposlenima, troškove zatvaranja kopova rudnika i rekultivaciju područja rudarskih aktivnosti.

Kompanija upravlja sa još dva rudnika uglja u dolini Jiu – Vulcan i Livezeni i termoelektranama na ugalj Mintia i Paroseni. U ovoj oblasti je u poslednjih 20 godina zatvoreno više od deset rudnika.

Državnu pomoć odobrila je Evropska komisija.

U junu, EK je pokrenula Platformu za fer tranziciju kako bi pomogla državama članicama da izrade planove i pristupe finansiranju iz Mehanizma za fer tranziciju, čija je vrednost veća od 150 milijardi evra. Šema je predviđena Evropskim zelenim sporazumom, lansiranim u januaru.

Nekoliko nedelja kasnije, rumunski premijer Ludovic Orban rekao je da je ugalj osuđen na propast. Dodao je da bi cilj EU za emisiju ugljenika mogao izbrisati dve petine trenutnih kapaciteta za domaću proizvodnju električne energije.

Izvor: balkangreenenergynews.com

 

 

 

error: Content is protected !!