Vladina studija pokazuje da ce struja porasti cetiri puta

, NVO

Osim vječite prazne retorike, Vlada Crne Gore nije demantovala nijedan podatak saopšten u tekstu Istraživačkog centra MANS-a u vezi projekcija cijena struje do 2040. godine, prema kojima će do tada cijena električne energije porasti skoro četiri puta, odnosno 376 odsto da bi izgradnja drugog bloka termoelektrane bila isplativa.

MANS-ova analiza je zasnovana isključivo na projekcijama cijene električne energije koje su prikazane u Studiji izvodljivosti o izgradnji drugog bloka termoelektrane, a na osnovu koje je Vlada predložila realizaciju tog projekta.

Studiju je za potrebe Elektroprivrede Crne Gore  izradio finansijski konsultant Deloitte iz Beograda, koji se u dokumentu poziva na prognoze o veleprodajnim cijenama električne energije u Crnoj Gori do 2040. godine, koju je pripremila druga konsultantska kuća za potrebe EPCG, konsultant Poyry.

U Studiji se jasno navodi da je „Poyry Management Consulting angažovan kako bi ispitao tržište električne energije u Crnoj Gori i pripremio svoje projekcije koje se odnose na veleprodajne cijene električne energije“, te je Poyry svoj posao obavio tokom aprila i maja 2016. godine.

„Period projekcije koji pokriva analiza obuhvata period do 2040. godine. Značajno je napomenuti da su sve prognoze koje je pripremio i obezbijedio Poyry realne, tj isključuju inflaciju“, navodi Deloitte i ukazuje da su te cijene dalje prilagođene za stopu inflacije od 2 odsto.

Od tri razrađena scenarija Poyry-a – visoke, srednje i niske cijene struje, Deloitte je izabrao srednji scenario, prema kojem veleprodajna cijena električne energije počinje od 38 eura po megavatu u 2016. godini i do 2040. dostiže cijenu od 97 eura po megavatu. Kada je Deloitte te cijene prilagodio sa projektovanom inflacijom od 2 odsto utvrdio je da će u 2040. godini cijena struje iznositi 143 eura po megavatu, što je poskupljenje od skoro četiri puta u odnosu na sadašnji nivo.

Vlada sada tvrdi da se projekcije o veleprodajnim cijenama električne energije Poyry-a ne odnose na Crnu Goru, pa čak ni na evropsko tržište, već na svjetsko tržište, ali pri tome ne navodi kako je onda moguće da su prikazane veleprodajne cijene električne energije u Crnoj Gori veće od onih koje se projektuju za tržišta poput njemačkog ili britanskog, gdje se prognoziraju cijene od 83 eura, odnosno 73 eura po megavatu.

Pored toga, Vlada sada navodi da studija Deloitta koju je Istraživački centar MANS-a dobio od nezvaničnih izvora, a ona je u međuvremenu objavila na svoj sajt, nije konačna, već da će finalna studija biti gotova narednih dana. Ovo je posebno zabrinjavajuće kada se ima u vidu da je Vlada poslanicima crnogorskog parlamenta već dostavila predlog zakona o potvrđivanju protokola sa Češkom, koji predstavlja institucionalni okvir za realizaciju projekta drugog bloka.

Dakle, Vlada traži od Skupštine Crne Gore da unaprijed izglasaju protokol sa Česima, iako ne samo da sa kompanijom Škoda Praha, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija za gradnju drugog bloka, nije usaglašen model finansiranja projekta, već i za studije koje je usvojila sada navodi da su preliminarne, a ne finalne.

Sve to dovoljno govori o neprihvatljivom pristupu koji Vlada demonstrira kada je u pitanju realizacija drugog bloka termoelektrane u Pljevljima, koji predstavlja strateškim projektom u zemlji, iako ni do danas nije objavila podatke koji bi nedvosmisleno pokazati da li je on uopšte ekonomski isplativ, odnosno da li će od te investicije građani imati veće štete, nego što će biti koristi.

izvor: mans.co.me

error: Content is protected !!