Ciljevi

ESIA SEE Projekat za cilj ima unapredjenje i podizanje kvaliteta transparetnosti u implementaciji EU ekoloških standarda u realizaciji projekata od strateškog uticaja na životnu sredinu.

ESIA SEE inicijativa će raditi na stvaranju platforme za konstruktivni dijalog.

  • unapredjenje komunikacije i razmene informacija medju zainteresovanim stranama
  • razmena iskustava i znanja izmedju dijaloških grupa i zainteresovanih strana
  • razvoj i implementacija projekta u saradnji sa partnerima iz Srbije, regiona i EU u cilju stvaranja novog kvaliteta implementacije EU standarda ekološke zaštite
  • istraživanje fokus politika i predstavljanje primera dobre i loše prakse
  • povećanje angažovanosti NVO sektorima u procesima EU integracija i primene EU standarda u domenu klimatskih promena i ekološke zaštite u regionu JE
  • promovisanje dijaloga izmedju investitora, NVO sektora, državnih institucija i EU aktera
error: Content is protected !!