Saradnja

ESIA SEE projekat sa fokus oblastima i ciljevima ima održivu projekciju aktivnosti i rasta same mreže u regionu.

Imajući u vidu uočene greške u realizaciji projekata i implementaciji zakonskih obaveza Ekološkog paketa direktiva EU, ESIA SEE projekat je otvoren za sve nove članove mreže i sve zainteresovane javnosti.

Cilj projekta je održiva i odgovorna implementacija EU standarda u zaštiti životne sredine i ovaj pristup podrazumeva visok nivo komunikacije svih učesnika u procesu ( organizacije civilnog društva, državne agencije i organizacije, investitori, finansijeri kreditori projekata itd)

Saopštenja, materijali i ostali sadržaji se šalju na: news at esiasee.eu

Regionalna mreža:

 

Ecotopia

LOGO_EKO PUT

COOR

ACERC Logo (2)

error: Content is protected !!