Investitori

Pravovremena i proaktivna komunikacija investitora-korisnika projekata omogucava efikasnu i efektnu realizaciju projekata. Pozivamo investitore projekata iz sektora koji imaju obavezu izrade i diskusije o Proceni uticaja na zivotnu sredinu da svoje informacije putem ESIA platforme predstave sirokom krugu zainteresovanih strana.

Saopštenja, materijali i ostali sadržaji se šalju na: news at esiasee.eu

Analiza iskustava i izazova kod projekata finansiranih od strane medjunarodnih finansijskih institutucija pokazuje da je značaj prezentovanja EIA, SIA i ESIA studija od velike važnosti za medjunarodne kreditore. Istovremeno nacionalno zakonodavstvo posebno u sektorima energetike i rudarstva zahteva od investitora-korisnika projekta da ove studije izradi i predstavi zainteresovanim javnostima.

Primeri iz prakse su pokazali da Investitori često zanemariju pravilan pristup ovom segmentu realizacije projekta i dolaze u situaciju da se brane od kampanja zelenih NVO aktera. U tom trenutku dolazi do velike diskusije i konfrontacije izmedju ovih suprostavljenih strana jer je nedostatak komunikacije u početku projekta napravio nepremostiv jaz. Čest uzrok problema jeste kašnjenje ili ne-adekvatno predstavljanje, informisanje javnosti i zainteresovanih strana o namerama investitora.

Odluku o izradi strateške procene donosi investitor nadležan za pripremu plana i programa po prethodno pribavljenom mišljenju organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i drugih zainteresovanih organa i organizacija. Ova odluka sadrži:

  • razloge za vršenje strateške procene prema kriterijumima;
  • prikaz pitanja i problema vezanih za životnu sredinu u planu i programu koji će biti razmatrani u okviru strateške procene;
  • razloge za izostavljanje pojedinih pitanja i problema vezanih za životnu sredinu u planu i programu iz strateške procene;
  • elemente izveštaja o strateškoj proceni;
  • izbor i obaveze nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni (predlog metodologije, sastav stručnog tima, rok izrade i dr);
  • način učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku izrade i razmatranja izveštaja o strateškoj proceni;
  • druge podatke od značaja za izradu strateške procene.

Organ nadležan za pripremu plana i programa može odlučiti da se ne izrađuje strateška procena o čemu prethodno pribavlja mišljenje organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i drugih zainteresovanih organa i organizacija.

error: Content is protected !!