Projekat

ESIA SEE – Environment Social Impact Assessment South East Europe –

Nevladina mreza EMWSEE ( Energy Mining Watch South & East Europe) inicirao je projekat ESIA SEE sa ciljem da promoviše značaj obavezne implementacije ekoloških standarda EU izraženih u strateškim analizama SIA/SEA/ESIA koje moraju biti predmet javne rasprave i konsultancija sa zainteresovanim stranama. 

Ciljane dijaloške grupe projekta su sve zainteresovane strane koje su u praksi obično uključene u proces javne rasprave o strateškim projektima. Primarne dijaloške ciljne grupe su NVO i Investitori. ESIA SEE projekat daje mogućnost svim zainteresovanim stranama da na efikasan i efektan način kroz proces konstruktivne komunikacije dovedu do balansiranja i zaštite interesa svih zainteresovanih strana.

Investitori ili korisnici projekata Beneficiaries ( obavezni nosioci izrade studija) su u obavezi da ispune ove standarde i kompleksnu sveoobuhvatnu studiju ESIA ( Analiza Ekološkog Socijalnog Uticaja) predstave zainteresovanim stranama.

error: Content is protected !!