NVO

Organizacije civilnog društva (NVO) se pozivaju da dostave svoja saznanja, mišljenja, stavove o postojećim nivoima implementacije ekoloških standarda EU u realizaciji projekata iz fokus sektora energetike, rudarstva, infrastrukture, hemijske, prerađivačke industrije itd.

ESIA SEE platforma za konsultovanje zainteresovanih strana omogućiće NVO sektoru da na vreme bude obavešten o svim projektima za koje postoji obaveza javne rasprave ali istovremeno da svoje stavove predstave investitorima. ESIA SEE projekat je omogućiti efikasnu i efektivnu komunikaciju zainteresovanih strana i korisnika projekata-investitora.

Saopštenja, materijali i ostali sadržaji se šalju na: news at esiasee.eu

error: Content is protected !!