Kontakt

ESIA SEE je regionalni projekat otvoren za saradnju i partnerstvo sa svim akterima i organizacijama iz Jugoistocne Evrope koji su zainteresovani za odrzivu implementaciju ovog jedinstvenog projekta ( NVO, ekoloske agencije i organizacije, institucionalni drzavni akteri i organizacije Vlada u regionu, finansijske institucije itd)

Saopštenja, materijali i ostali sadržaji se šalju na: news at esiasee.eu

381 64 0909012
office at esiasee.eu

Projektom upravlja NVO EMWSEE-CMER ( www.emwsee.org)

error: Content is protected !!