Albanija: 14 novih hidroelektrana pušteno je u rad u prvoj polovini ove godine

, Vesti

Najmanje 14 novih hidroelektrana pušteno je u rad u Albaniji u prvoj polovini ove godine, od kojih su tri priključene na prenosni sistem, a 11 na distributivnu mrežu, pokazuju podaci iz bilansa stanja u energetskom sektora za prvih šest meseci, koji je objavila Regulatorna agencija za energetiku (ERE) .

Hidroelektrane su započele proizvodnju ove godine u skladu sa ugovorima o koncesiji, potpisanim sa albanskom vladom.

Između ostalih, reč je o HE Arsti, kaskadnoj hidroelektrani Gjader, HE Dragobia, Muras, Trojet, Gjinar, Backa, Plepi i Zall Xhuxhe.

Albanski pravni okvir predviđa da Operatora distribucije električne energije, OSHEE, ima obavezu da otkupi ukupnu proizvodnju od privatnih hidroelektrana instalirane snage do 15 MW, koje su prioritetni proizvođači.

Nije poznato koliki je ukupan broj hidroelektrana kapaciteta do 2 MW, koje dobijaju  odobrenje samo na osnovu potpisa ministra. Zna se samo da je nekoliko koncesionara kažnjeno zbog nepoštovanja rokova predviđenih ugovorom.

Privatne hidroelektrane beleže rast proizvodnje iz godine u godinu – njihov udeo dostigao je 43 odsto ukupne proizvodnje. 

Pored prioritetnih proizvođača, na albanskom tržištu postoje i nezavisne HE, poput kaskade Devoll (u vlasništvu Devoll Hydropower), HE Peshqesh i Fangu (Ayen Enerji), kao i HE Ashta.

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!