GI Zdravi Mojkovac: Hitno povući plan za Brskovo

, Vesti

Građanska inicijativa (GI) Zdravi Mojkovac pozvala je Vladu Crne Gore, Ministarstvo kapitalnih investicija i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da kompaniji Tara resources, kojoj je istakao ugovor za geološka istraživanja i eksploataciju u Brskovu, ne dozvole da nastavi sa radom, kao i da se povuče plan o rudarskim aktivnostima na tom lokalitetu. Od Specijalnog državnog tužilaštva zahtijevaju da preispita sve nezakonitosti i pokrene postupak utvrđivanja ništavnosti ugovora.

Kako su naveli, uprkos tome što je ugovor istekao 25. jula, Vlada se još uvijek nije oglasima tim povovom.

– I ne samo da se Vlada Crne Gore nije još uvijek oglasila u vezi isteka ugovora sa koncesionarom i planom koji se mora povući, nego to nisu uradili ni iz uprave Nacionalnog parka Biogradska gora a koja je direktno ugrožena planiranim rudarskim aktivnostima jer one ulaze u treću zonu zaštite – navodi se u saopštenju ove inicijative.

Ukazuju na to da svako odlaganje dostavljanja Obavještenja o raskidu ugovora otvara prostor za potencijalnu zloupotrebu nastale situacije, te stoga zahtjevaju da Ministarstvo kapitalnih investicija postupi u skladu sa ugovorom i zakonima Crne Gore.

– Uprkos više od stotinu suštinskih, tehničkih, pravnih, objektivnih primjedbi koje su dostavljene Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na Nacrt DPP Brskovo i Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu, uprkos činjenici da su istekli ugovori firmama koje su izradile pomenuta dva dokumenta i da nisu sklopljeni novi ugovori, što bi omogućilo kontinuitet ovoj proceduri, uprkos dopisu kojim je rukovodilac izrade DPP Brskovo obavijestio državu o brojnim proceduralnim i zakonskim kršenjima, uprkos nedostatku mišljenja Direktorata za ekologiju i klimatske promjene, bez i jednog opravdanog razloga, bez mišljenja UNESCO-a, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ćuti i ne donosi odluku o suspendovanju navedena dva dokumenta iz procedure usvajanja – navodi se u saopštenju.

Kako navode u saopštenju, s obzirom na to da je Brskovo prepoznato kao ležište žive, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama obratili su se Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa pitanjima da li je dozvoljena upotreba žive i živinih jedinjenja i smješa žive u postrojenjima odnosno, proizvodnim procesima, da li je dozvoljena primjena proizvodnih procesa u kojima se koriste živa ili živina jedinjenja kao i proizvodnja i stavljanje na tržište novih proizvoda koji sadrže živu i da li je dozvoljen izvoz poluproizvoda ili proizvoda koji sadrže živu.

Odgovori koji su nam dostavljeni nedvosmiisleno ukazuju na zabranu i upotrebe žive, živinih jedinjenja i smješa žive kao i izvoza poluproizvoda i proizvoda koji sadrže živu. Šta čeka Ministarsvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, šta treba da se desi da postupe po zakonima Crne Gore i povuku ova dva dokumenta? – pitaju iz GI Zdravi Mojkovac.

Posebno, kažu, zabrinjava postupanje JP Nacionalni parkovi Crne Gore i NP Biogradska gora, od kojih su kao građani, očekivali da zauzmu čvrsti stav u odbrani NP Biogradska gora, u čijoj je zaštitnoj zoni planirano odvijanje rudarskih aktivnosti.

– Obratili smo se Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za dostavljanje mišljenja u vezi sa Nacrtom DPP Brskovo i Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu koje je dostavilo JP Nacionalni parkovi Crne Gore, na šta nam je u dopisu koji potpisuje ministarka Ana Novaković Đurović dat odgovor da JP NP Crne Gore mišljenje nisu ni dostavili. Zašto ćute Nacionalni parkovi Crne Gore o ovakvoj potencijalnoj devastaciji? Tražimo odgovore, jer je ovakav gluvo-nijemi stav i odnos institucija u okviru države prema ovako važnom pitanju za cijelu Crnu Goru, za nas građane, potpuno neprihvatljiv – stoji u njihovom saopštenju.

Podsjećaju da je ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju istekao 25. jula u skladu sa raskidnim klauzulama, zbog neispunjenih ugovorenih obaveza od strane Koncesionara.

Kako Koncesionar do ugovorenog roka nije izradio rudarsku tehničku dokumentaciju i pribavio odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima, a u skladu sa raskidnim klauzulama, na osnovu člana 18 Anex-a 4, Ministarstvo kapitalnih investicija je u obavezi da koncesionaru dostavi obavještenje o raskidu ugovora, bez davanja roka za otklanjanje povreda ugovora, bez prava na naknadu štete, odnosno prava na naknadu troškova za izvršene radove i uložena sredstva, i bez prava za sva druga potraživanja i pokretanje tužbenih zahtjeva prema koncedentu-državi Crnoj Gori, što je sve definisano ugovorom, i potpisano od strane koncesionara.

– Tražimo ličnu i profesionalnu odgovornost, svakog pojedinačno, jer nacionalni interes i interes građana, zaštita zdravlja i životne sredine mora biti ispred i iznad svake vrste ličnog i interesa koncesionara – zaključuje se u saopštenju GI Zdravi Mojkovac.

 

Izvor: eKapija

error: Content is protected !!