Mojkovcani nece rudnik gradjani struka protiv reaktiviranja jame Brskovo

, Vesti

U skladu sa klauzulama Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika “Brskovo” kod Mojkovca, između Vlade Crne Gore i kompanije “DOO Tara resorsis”, rok za raskid je istekao 25. jula ove godine.

Očekujemo da Vlada Crne Gore, zaključkom na prvoj narednoj sednici, obavesti ugovornu stranu kompaniju da se zbog neispunjavanja ugovornih obaveza, raskida ugovor i to bez finansijskih i bilo kakvih drugih posledica za državu, jer ugovorna strana “DOO Tara resorsis” nije ispunila obaveze.

Ovo je saopšteno iz Građanske inicijative “Zdravi Mojkovac”, čiji se aktivisti protive otvaranju, kako je kompanija iz Švajcarske najavila “jednog od najvećih rudnika cinka u Evropi, koji će proizvoditi oko 45.000 tona cinka, oko 13.000 tona olova i oko 3.000 tona bakra u koncentratima, kao i oko milion unci srebra godišnje, kroz koncentrate bakra i olova”.

Svako ćutanje Vlade Crne Gore smatraćemo kao nameru da radi isključivo za interes investitora, a protiv interesa i zdravlja građana Mojkovca i severa Crne Gore – kažu iz GI “Zdravi Mojkovac”.

Iz kompanije “Tara resorses” je saopšteno da su od 2018. investirali više od 30 miliona evra u istraživanje, tehničke i ekološke studije, čime su ispunjeni zahtevi Vlade i tvrde da koncesija važi do 2040.

 

Izvor: Novosti

 

error: Content is protected !!