Albanija: Investitori optužuju Vladu da krši ugovore o koncesijama

, Investitori

Albanska Vlada je dodatno produbila sukob sa privatnim proizvođačima električne energije, primoravajući ih jednostranom odlukom da izvrše transfer kupoprodajnih ugvora sa KESH na OSHEE.

Pre dve godine, Vlada je odlučila da smanji otkupnu cenu električne energije od ovih proizvođača za 25 odsto.
Albanska asocijacija za energiju AREA ocenjuje skandaloznom odluku o raskidu ugovora sa KESH i njihovu zamenu novim ugovorima o prodaji električne energije proizvedene u malim hidroelektranama.
Ova odluka obavezuje lokalne i strane investitore u oblasti obnovljivih izvora energije da prekinu ugovore zaključene sa kompanijom KESH, ugrožavajući prava stečena iz ugovora o koncesiji, na osnovu kojih su do sada investirali milione evra.
Investitori tvrde da je najskandaloznija činjenica da Vlada zahteva potpisivanje ugovora u kojima se utvrđuje da su investitori saglasni sa zakonom koji je u procesu izrade.
AREA, koja predstavlja domaće i strane investitore, proizvođače obnovljive energije, odbacila je takve ugovore.
Asocijacija ocenjuje da ovaj sporazum predstavlja povredu ranije stečenih prava investitora, na osnovu ugovora o koncesiji i važećih albanskih zakona.
Vlada je na osnovu odluke Saveta ministara naložila regulatornoj agenciji za energetiku ERE da odobri ove sporazume, gde kupac proizvedene električne energije nije KESH, već OSHEE.
ERE je odobrila sporazum jednostrano, bez konsenzusa sa investitorima.
Prema postojećim ugovorima, investitori proizvode električnu energiju i imaju garancije da će sve količine proizvedene struje otkupiti KESH. Sporazumi koje je odobrila ERE lišava investitore ovog prava, i daje im ulogu trgovaca strujom.
Novi ugovori otvaraju put za usvajanje novog Zakona o obnovljivoj energiji, čiji sadržaj nije poznat.
AREA ocenjuje da će nepoštovanje ugovora o koncesiji biti trošak za albansku ekonomiju, s obzirom da su se investitori okrenuli legalnim sredstvima za rešavanje ove apsurdne situacije, u kojoj se krše zakonski stečena prava.
Asocijacija podseća da je u male hidroelektrane do sada investirano oko 350 miliona evra.

error: Content is protected !!