Albanija: Najavljen tender za TE Vlora, vrednost investicije 58,7 miliona evra

, Vesti

Albansko Ministarstvo energetike najavilo je da će izdati koncesiju za izgradnju gasne termoelektrane Vlora. Prema studiji izvodljivosti, vrednost projekta je 58,7 miliona evra. U dokumentu ministarstva navodi se da je reč o procenjenoj vrednosti investicije u formi ROOT, što podrazumeva rehabilitaciju, vlasništvo, upravljanje i transfer. Predviđeno trajanje koncesionog ugovora je 20 godina.

Ministarstvo energetike i infrastrukture donelo je odluku da realizuje projekat rehabilitacije teremoelektrane Vlora, uključujući potencijalni projekat gasvoda Fier – Vlora. Tender će biti realizovan u formi otvorenog konkursa, u skladu sa specifičnim kriterijumima za kvalifikaciju i procenu ponuda, datim u ovom dokumentu. Trajanje ugovora o koncesiji je 20 godina, od trenutka kada bude osigurano snabdevanje gasom i termoelektrana puštena u rad.

U pogledu rangiranja ponuda, najveći broj poena nosiće tehnički kriterijumi – 40, finansijski kriterijumi 30 poena, iskustvo ponuđača u poslednih 7 godina na sličnim projektima 23 poena i procenjeno vreme puštanja u rad 7 poena.

U skladu sa postavljenim rokom, ponude se moraju dostaviti do 28. februara.

U TE Vlora do sada je investirano 130 miliona dolara. Projekat je započet uz podršku Svetske banke, sa ciljem diversifikacije resursa i unapređenja energetske sigurnosti. Termoelektrana nije završena zbog visokih troškova ali i tehničkih problema sa sistemom hlađenja.

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!