Albanija: OSHEE obustavlja 69 projekata zbog finansijskih teškoća

, Vesti

Albanski Operator distribucije električne energije objavio je revidirani investicioni plan za 2019. godinu, u kome su predstavljeni projekti obustavljeni zbog teške finansijske situacije u kompaniji, uzrokovanoj uvozom skupe električne energije za pokrivanje domaće potrošnje.

U skladu sa dokumentom, najmanje 69 projekata je suspedovano u odnosu na inicijalni plan. Vrednost zamrznutih projekta je oko 2,8 milijardi leka (23 miliona evra), uključujući 572 miliona leka (4,7 miliona evra) za intervencije u trafo stanicama i 603 miliona leka (5 miliona evra) za prioritetne investicije u mrežu niskog napona na ABC linijama.

Obustavljaju se investicije koje nisu započete ili su u fazi razvoja i neće uzrokovati tehnološke probleme i ugroziti nastavak ulaganja u kasnijoj fazi, navodi se u dokumentu OSHEE. Vrednost investicije koje će biti suspedovane je 2,8 milijardi leka (23 miliona evra).

Prema revidiranom planu, vrednost ulaganja na nivou distribucije u ovoj godini iznosi 6,9 milijardi leka (56,7 miliona evra), uključujući projekte izgradnje i rekonstrukcije trafo stanica, vrednosti 341 miliona leka (2,8 miliona evra), nabavku mašinske opreme za N/stanice, vrednosti 1,13 milijardi leka (9,3 miliona evra), izgradnju i rekonstrukciju mreže na niskom/srednjem naponu, 561 miliona leka (4,6 miliona evra) i intervencije u električnim kabinama, 1,1 milijardi leka (9 miliona evra).

U prvim mesecima ove godine, OSHEE je bio primoran da uvozi električnu energiju usled nepovoljne hidrološke situacije u kaskadnim hidroelektranama na Drinu, zbog čega je proizvodnja KESH bila na minimalnom nivou. Distributivna kompanija je tokom tih meseci potrošila 220 miliona evra i istovremeno najavila da će pojedine investicije biti suspendovane.

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!