Albanija: Otkupna cena električne energije od privatnih HE niža za 12%

, Vesti

Otkupna cena električne energije od prioritetnih proizvođača iznosiće 7,448 leka (0,06 evrocenti) po KWh, u skladu sa koncesionim ugovorom. Albanska Regulatorna agencija ERE izračunala je novu cenu za 2020. godinu, koja je za 12% niža u odnosu na 2019. godinu.

Formula za izračunavanje cene je sledeća: godišnjao tkupna cena (leka po KWh) = prosečna godišnja cena na dan unapred tržištu HUPX DAM za bazno opterećenje u prethodnoj godini, izražena u evrocentima po KWh, x bonos za prioritetne proizvođače (1,2) x prosečni kurs evro/lek u prethodnoj godini.

U formuli su ove godine promenjena dva pokazatelja. Prvi je prosečna godišnja cena električne energije na HUPX DAM u 2019. godini, koja je iznosila 50,36 evra po MWh. Godinu dana ranije, cena je iznosila 51 evro po MWh. Drugi pokazatelj je bonus za promociju obnovljivih izvora energije, koji se smanjen sa 1,3 na 1,2.

Bonus je izmenjen na osnovu odluke Vlade, koja je usvojena sredinom maja. Ovo je treći put da vlada menja inicijalne ugovore o hidroenergetskim projektima koji su potpisani sa privatnim koncesionarima.

Nakon odluke vlade, Albansko udruženje za obnovljivu energiju (AREA) je saopštilo da je odluka vlade doneta tajno, bez konsultacija sa zainteresovanim stranama i bez oslanjanja na bilo kakvu studiju koja bi opravdala potrebu za intervencijom u pravcu izmene metodologije, dodajući da na taj način ugrožava njihove poslovne planove i odnose sa bankama.

Štaviše, direktno utiče na finansijsku održivost investitora suočenih sa sušom u poslednje dve godine i dovodi u pitanje njihovu sposobnost otplate bankarskih zajmova putem kojih su finansirana ulaganja.

Izvor: monitor.al

 

 

 

 

error: Content is protected !!