Albanija: Pogrešan način davanja koncesija za hidroelektrane

, Vesti

Vlada Albanije pokrenula je dva postupka za davanje koncesija za hidroelektrane, sledeći iste procedure kao i bivša Vlada, ali ovaj put još manje transparentno, prenosi portal reporter.al.
Studija Svetske banke o potencijalu hidroenergije u Albaniji, sprovedena 2013. pokazala je da se proizvodnja hidroenergije može značajno povećati, kroz izgradnju novih i redizajn postojećih hidroelektrana.
Zakonom o koncesijama iz 2007. privatne kompanije stekle su pravo da identifikuju i predstave poslovne mogućnosti korišćenja javnog dobra. Nakon toga sledi javno nademtanje u kome mogu da učestvuju i druge kompanije.
Međutim, u praksi prethodne Vlade, koncept nadmetanja je pretvoren u farsu. Koncesije su u većini slučajeva dodeljivane kompanijama koje su podnosile zahteve. Prethodna Vlada je ukupno dodelila koncesije za stotinu malih i srednjih hidroelektrana.
Socijalistička Vlada, tada u opoziciji, često je kritikovala ove koncesije, ali je po dolasku na vlast nastavila da radi potpuno isto.
Prva koncesija odobrena je u avgustu turskoj kompaniji za hidroelektranu Pocemit, na reci Vjose. Druga koncesija odobrena je turskom konzorcijumu za izgradnju elektrane na reci Lim.
Albanija ima istoriju neuspešnih koncesija datih bez javnog nadmetanja ili kompanijama koje su nepoznate na međunarodnom tržištu. Primer je hidroelektrana Kalivac, na reci Vjose, za koju je koncesioni ugovor potpisan 1997. Hidroelektrana nikad nije izgrađena i trnutno je predmet istrage zbog pranja novca.
Drugi primer je hidroelektrana Skavica. Tender raspisan 2010. predviđao je bankarsku garanciju u iznosu od 50 miliona evra. Tender je bio neuspešan jer je raspisan u vreme ekonomske krize.
S druge strane, hidroelektrana Ashta kompletirana je na vreme od strane konzorcijuma austrijskih kompanija. Hidroelektrana Devoli trenutno radi na osnovu ugovora o koncesiji, a izvođač radova je bio gigant Statkraft.

error: Content is protected !!