Albanija: Procena uticaja na životu sredinu 350 miliona evra vrednog projekta TE Korča

, Vesti

Investitor koji je predložio izgradnju termoelektrane u gradu Korča dodatno je unapredio procedure, pokazuje prezentacija detaljne procene uticaja na životnu sredinu. Kompanija Korča, registrovana u Albaniji kao ogranak IVICOM-a, dobila je status strateškog investitora ranije ove godine i dostavila je Nacionalnoj agenciji za zaštitu životne sredine dokument koji otvara zeleno svetlo za drugu fazu implementacije projekta.

Prema dokumentu koji su predstavili investitor i konsultanti, procena uticaja na životnu sredinu ispunjava uslove Međunarodne finansijske korporacije. Korča će, prema očekivanjima, uložiti 350 miliona evra u projekat, i zaposliti 400 radnika tokom implementacije i 123 tokom faze rada termoelektrane.

Kompanija je predložila izgradnju i upravljanje termoelektranom sa kombinovanim gasnim ciklusom TE-TO Korča 500 MW/80 MW/5 MW, na lokaciji u blizini grada Korče. Termoelektrana će proizvoditi 500 MWh električne energije, uključujući proizvodnju 50 MW toplotne energije i 5 MW tople vode.

Projekat TE Korča sastoji se, pored termoelektrane, od gasovoda dužine 2,1 kilometar koji će povezati termoelektranu sa gasovodom TAP i 400 kV dalekovoda dužine 11,15 kilometara za priključenje na mrežu u trafostanici Zemblak.

Što se tiče uticaja na životnu sredinu, kompanija naglašava da korišćenje gasa predstavlja prednost jer će uticaj biti manji, ali je takođe određen opseg potencijalnih uticaja projekta.

Glavni uticaj predloženog projekta odnosi na kvalitet vazduha. TE Korča koristiće gas kao jedno od najefikasnijih fosilnih goriva. Na osnovu IFC standarda i smernica, konsultant je predvideo da se potencijalni uticaju na životnu sredinu mogu proširiti na udaljenost do pet kilometara od elektrane, navodi se u dokumentu.

Ponuđeno je i rešenje za snabdevanje termoelektrane vodom za rashladne kule i zatvoreni sistem hlađenja, kao i za druge procese. Tokom izgradnje i rada termoelektrane obezbedića se voda tretirana u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, uz korišćenje podzemnih voda i izvora. Kapacitet bunara iznosiće 20 do 30 litara u sekundi. Ukupan kapacitet postrojenja za prečišćavanje voda u 2016. godini bio je 4.407.813 kubnih metara, uz prosek od 139 litara u sekundi. U prethodnoj varijatni, voda je trebala biti obezbeđena iz rukavca reke u blizini lokaliteta na kome je planirana izgradnja termoelektrane.

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!