Albanija: Sekretarijat Energetske zajednice – Albanija poziva Kosovo, Makedoniju i Crnu Goru da postanu akcionari energetske berze

, Vesti

U prvom monitoring izveštaju za zapadni Balkan u ovoj godini, Sekretarijat Energetske zajednice navodi da su Albaniji izrečene sankcije zbog obaveza koje je preuzela a nije realizovala.

Izveštaj se bavi opštim kretanjima na energetskom tržištu, ali i pitanjem osnivanja berze energije. Prema Sekretarijatu, u skladu sa izmenama Zakona o energetskom sektoru, konačno su postavljene osnove za osnivanje Albanske energetske berze, kao akcionarskog društva Operatora prenosnog sistema i drugih lica. „U tom kontekstu OST, kao mandatno telo za osnivanje energetske berze, pozvao je operatore prenosa Kosova, Makedonije i Crne Gore da razmotre mogućnost učešća u ovoj berzi kao akcionari“, navodi se u izveštaju Sekretarijata.

Najveći napredak u pogledu prekograničnog balansiranja ostvarila je Albanija, s obzirom da su prelazna pravila balansiranja i razvoja tehničke podrške u okviru EB6 (Inicijativa šest zemalja zapadnog Balkana pokrenuta u okviru Berlinskog procesa), za program povezivanja regionalnog energetskog tržišta, usvojena i implementirana od 1. januara 2018.

Nedostatak napretka zabeležen je posebno u otvaranju veleprodajnog i maloprodajnog tržišta. U Albaniji je ukinuto pravo potrošača na promenu snabdevača u skladu sa izmenama Zakona o energetskom sektoru, usvojenim u februaru 2018.

Sekretarijat je objavio da su izrečene kaznene mere Albaniji zbog odlaganja razdvajanja distributivne kompanije. OSHEE je, međutim, objavio da je započeo proces restrukturiranja, koji uključuje podelu na tri kompanije za snabdevanje, trgovinu i distribuciju.