Albanija: Spalionica u Elbasanu ne može da prodaje električnu energiju jer ERE nije postavio cenu

, Vesti

Albanska regulatorna agencija za energetiku ERE odbacila je prijavu spalionice otpada u Elbasanu, kojom upravlja kompanija Albtek, u kojoj je podnet zahtev za utvrđivanje cene električne energije koju spalionica proizvodi.

Instalisani kapacitet postrojenja je 2,85 MW, ali tarifa za prodaju električne energije nije postavljena. Čini se da je Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku na istom stanovištu kao i ERE, zbog čega je došlo do situacije da u Albaniji radi spalionica koja ne može da proda preizvedenu električnu energiju.

Razloge zastoja objašnjava član borda ERE Erjola Sadushi, koji je rekla da ERE može odobriti cenu za subjekte koji imaju krajnje kupce, kojima prodaju svoju električnu energiju, dok je u ovom slučaju reč o jednom subjektu, koji bi trebao da prodaje električnu energiju kompaniji OSHEE.

Prema njenim rečima, spalionica trenutno ima samo ugovor o koncesiji. „Za ovu kategoriju postrojenje ERE ne odlučuje o jednom subjektu, već o celoj kategoriji. Ne razmatramo zahteve za svaki slučaj posebno. U ovom slučaju mi se ne bavimo cenama, čak i ako je postrojenje blizu pragu od 2 MW”, naglasila je Sadushi.

Drugi član borda ERE Rajmonda Ismailaj naglašava da je specifičnost ovog slučaja to što je reč o javno-privatnom partnerstvu. „Ne možemo sami postaviti specifičnu cenu. U slučaju Albteka, ERE postavlja prosečne proizvodne cene za ovu grupu proizvođača. Dovoljno je pomenuti metodologiju koja uzima u obzir troškove ulaganja, rada i nekih drugih manjih stavki u odnosu na količinu proizvedene električne energije i vremenski rok. Ova kompanija je JPP i kao takva ima samo operativne troškove, jer investiciju plaća država, tako da bi u ovom slučaju formula trebala biti umanjena. Nalazimo se u situaciji kada ne možemo primeniti cenu koja ide izvan metodologije koju je odobrio Savet Ministara“, rekla je Ismailaj.

Prema njenim rečima, sama priroda koncesije ne dozvoljava postavljanje cene jer bi ona bila previsoka. Prema prijavi podnetoj ERE, postrojenje je ispunilo samo 10% indikatora u odnosu na formulu koju je odobrio Savet ministara.

Koncesija za tretman otpada Elbasan (Albtek Energy), sa ukupnom investicijom od 5,3 milijarde leka (43 miliona evra), već je stavljena u funkciju. Kapacitet za preradu, prema ugovoru, iznosi oko 120 do140 tona dnevno, a spaljivanjem se takođe proizvodi određena količina električne energije.

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!