Albanija: Status strateške investicije za projekat gasne elektrane u Korči vredan 350 miliona evra

, Vesti

Izgradnja kombinovane gasne elektrane u Korči više nije tajna. Projekat koji je nedavno najavilo albansko Ministarstvo energetike, dobio je status strateškog ulaganja, odlukom Komisije za strateške investicije.

Projekat predviđa izgradnju elektrane sa kombinovanim gasnim ciklusom u Korči, sa efikasnošću od 60% ili 5.990 KJ/KWh i kapacitetom od 480,9 MWh.

Postrojenje će se snabdevati gasom iz gasovoda TAP, u skladu sa ugovorom koji će biti predmet pregovora sa kompanijom TAP i snabdevačima gasom. Proizvedena električna energija će preko trafostanice Zemblak ući na slobodno tržište, sa pristupom regionalnom tržištu, bez obaveze potpisivanja sporazum sa albanskom Vladom. Voda za kondenzaciju (460 m3/h) biće obezbeđena iz vodovoda u Korči, kao i otvaranjem dva bunara kapaciteta 20 do 30 l/s.

Projekat u drugoj fazi uključuje koncept centralnog grejanja grada Korče od 80 MW za toplotnu energiju i 6 MW za sanitarnu vodu. Razvoj toplovoda predviđen je u vidu javno-privatnog partnerstva između elektrane i grada Korče, navodi se u zvaničnom dokumentu.

Projekat će obuhvatiti ukupnu površinu od 909.182 kvadratna metra za izgradnju elektrane, povezivanje sa gasovodom TAP, povezivanje sa vodovodom, izgradnju stubova dalekovoda i izgradnju trafostanice Zemblak.

Od ukupne površine, za stalnu upotrebu predviđena je 242.508 kvadratnih metara. Projektovana vrednost projekta je 349,7 miliona evra. Tokom faze implementacije, planirno je da broj zaposlenih bude 400, a u toku operativne faze 123 radnika.

Komisija za strateške investicije obezbedila je status strateškog ulaganja u trajanju od tri godine za podnosioca aplikacije, koji mora da obezbedi finansijske garancije za dobijanje energetske dozvole. Pored toga, potrebno je da otvori pregovore sa vlasnicima zemljišta.

TPP Korča registrovana je u Nacionalnom privrednom registru 3. januara 2017. Vlasnik 100% akcija je Ivikom Holding. Prema podacima na zvaničnom sajtu, kompanija je osnovana u Austriji 1991. godine. Prisutna je u zemljama regiona – Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Gruziji. Kompanija se bavi konsultantskim uslugama, inženjerskim poslovima, upravljanjem projektima, izgradnjom industrijskih postrojenja i građevinskim radovima.

Izvor.monitor.al