Albanija: Svetska banka isplatila 48 miliona dolara za projekat sigurnosti brana

, Vesti

Svetska banka izvršila je procenu realizacije projekta sigurnosti brana, koji se sprovodi sa fokusom na kaskadne hidroelektrane na reci Drin. U svom izveštaju, Svetska banka naglašava da je napredak u implementaciji zadovoljavajući, zbog čega je celokupan napredak ocenjen pozitivno.

Do sada je, prema podacima datim u izveštaju, isplaćeno 48 miliona dolara iz kredita odobrenog za ovaj projekat.

Kompletirani su radovi na poslednjoj preostaloj jedinici, broj 4 na hidroelektrani Koman. Sertifikat o završetku radova na ovoj jedinici izdao je KESH 4. marta 2019. godine, uz listu radova koji bi trebali biti završeni od strane izvođača u skladu sa ugovornim obavezama. Naredna isplata po ugovoru biće izvršena u fiskalnoj 2019. godini. Radovi na elektro-mehaničkoj rehabilitaciji najveće hidroelektrane u Albaniji, HE Koman, završeni su u martu 2019. godine, navodi Svetska banka.

U izveštaju se dodaje da je rehabilitacija svih jedinica doprinela povećanju proizvodnje hidroelektrana. Sigurnost jedinica je visoka, a rad kaskadnih hidroelektrana u povoljnim hidrološkim uslovima je značajan i efikasan (curenje vode je eliminisano, zbog čega su procenjeni gubici od nekoliko gigavata smanjeni na nulu).

Nakon izrade projekta, radovi na rehabilitaciji ispusta započeti su 10. aprila 2019. godine. Izvođač sprovodi radove na dve hidroelektrane paralelno. S obzirom da je rad na rehabilitaciji ispusnih kapija na obe hidroelektrane u ranoj fazi, detaljna procena statusa biće izvršena u julu 2019. godine. Kada se inspekcija završi, KESH će pripremiti ažurirani plan, prema izveštaju.

Na snazi su tri ugovora o tehničkoj pomoći, od kojih će ugovori o projektnom inženjeringu i stručnim kursevima trajati do kraja projekta, dok je treći, koji se odnosi na finsijski menadžmenta kompanije KESH, u fazi implementacije.

Izvor: monitor.al

 

error: Content is protected !!