Albanija: U novembru isplata 12 miliona evra za projekat sigurnosti brana

, Vesti

Zahvaljujući kreditu Svetske banke od 12 miliona evra, koji će biti isplaćen idućeg meseca, biće omogućena sanacija agregata 1 i 4 hidroelektrane Koman, rehabilitacija ispusnih tunela i njihov remont u hidroelektrani Fierzes. Dve hidroelektrane su u vlasništvu Albanske elektroenergetske korporacije KESH. Ove intervencije su veoma bitne, a predstavnici kompanije KESH su tokom rasprave o ugovoru o zajmu istakli da u pogledu kanala za ispuštanje vode HE Koman postoji 40-godišnji investiconi jaz, zbog čega je ugroženo 250.000 stanovnika u ovoj oblasti.

Predstavnici KESH-a rekli su za televiziju Skan da rehabilitacija i unapređenje efikasnosti ispusnih tunela predstavlja dodatnu meru za sprečavanje poplava koje bi mogle biti izazvane velikim protocima u gornjem toku Drina i garanciju sigurnosti brana HE Koman i HE Fierze.

Projekat sigurnosti brana u Albaniji implementira se od 2008. godine, a do sada je vrednost projekta premašila 70 miliona evra.

U izveštaju o projektu objavljenom prošle godine, Svetska banka je sugerisala da postoji potreba za dodatnim sredstvima kako bi se uspešno završili započeti radovi, bez narušavanja sigurnosti stanovnika koji žive nizvodno od Drinske kaskade.

Izvor: energjia.al

error: Content is protected !!